Cevaplar

2013-01-18T22:47:48+02:00

1-İlk başlarda Çinlilerle savaşırken daha sonra Çinli prensesle hükümdar evlenince Çinlilerin Uygurlar üzerindeki etkisi artmıştır.Bu dönemden sonra Uygurlar Çinliler ne derse yapmışlardır.

2-İslamiyet’ten önceki Türk devletinin arasında ilk defa göçebe hayat tarzından yerleşik hayata geçerek tarım ve ticaret faaliyetleriyle uğraştılar.

Türk tarihinde ilk defa şehir ve kasabalar kurarak, ilk Türk mimari eserlerini meydana getirdiler. Çinlilerle ilişkileri sonucunda kağıt ve matbaayı kullandılar. Kendine özgü Uygur Alfabesi’ni kullandılar.
1 5 1