Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-16T18:45:35+02:00

* Orta Asya Çinlilerin egemenliğine girmekten kurtulmuştur.
* Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler iyileşmiş, savaşların yerini dostluklar almıştır.
* Türklerle Müslüman Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir.
* Türkler kitleler halinde Islamiyet'i kabul etmeye başlamıştır. Talas Savaşı Türk – Islam tarihinin başlangıcı kabul edilmiştir.
* Dünya kültür tarihi bakımından önemli kabul edilen kağıt, Çin'in dışında yayılmaya başlamıştır.

Talas Savaşı  Haçlı Seferleri
Çinliler -----> Islam Dünyası ----> Avrupalılar

Matbaa - Kağıt ----->Rönesans - Reform
Barut ---->Feodalite'nin Yıkılışı
Pusula --->Coğrafya Keşifleri

1 5 1
2013-01-16T18:46:15+02:00

Göktürk Devleti'nin zayıflamasından yararlanan Çinliler Orta Asya'yı işgale başladılar. Bunun üzerine Türkler, Abbasilerden yardım istedi. 751 yılında Talas Irmağı kenarında Çinliler ve Abbasi Devleti arasında savaş oidu.

Başta Karluklar olmak üzere Türklerin Abbasileri desteklemesi sonucu Çinliler yenildi.

Talas Savaşının Sonuçları:

1.  Orta Asya'nın Çinlilieşmesi Önlenip İslâmlaşma süreci başladı.

2.  Türk-Arap yakınlaşması, Türklerin isiamiyete esirmelerine ortam hazırladı.

3. Talas Savaşı ile Türk-islâm tarihi başladı.

4.  Bu savaştan sonra kağıt Çin dışında da üretilmeye başlandı. (Semerkant'ta)

0