aşşağıdaki türkçe metini was were kullanarak ingilizceye çevirirmisiniz ?

Robert Fulton
Doğum: 1765, Pennyslvana
Ölüm: 1815, New York
İlk buharlı savaş gemisini yapan İngiliz mühendis.

İrlanda kökenli yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Çıraklık yaptı. Resim yapmayı öğrendi. Yaptığı resimleri satarak biriktirdiği parayla İngiltere'ye gitti. 14 yaşından beri ilgilendiği mekanik alanında ilk başarılarını orada gösterdi.

Londra'da mekaniğe büyük ilgi duyan Fulton, yeni buluşlarla ilgili araştırma yapmak ve mühendis olmak için resmi bıraktı.

İngiltere'de zamanını genellikle kanal yapımında yeni bir yöntem geliştirme ve köprü tasarımıyla geçirdi. Aynı zamanda, mermer kesme ve cilalama makinesi, keten eğirme makinesi ve halat örme makinesi gibi pek çok buluşun patentini aldı. Artık ünlü biir mucit olan Fulton, 1797'de Paris'e gitti. Orada sualtında kol gücüyle çevrilen bir uskur (pervane) yardımıyla ilerleyen bir denizaltı yaptı. Bu tekne torpil fırlatacak biçimde tasarlanmıştı. Ne var ki, Fransızlar ve İngilizler için ayrı ayrı yaptığı iki deneme başarısızlığa uğrayınca buluşuna ilgi gösterilmedi.

1803'te Fulton Sen Irmağı'nda küçük bir buharlı gemiyi suya indirdi. Gemi çalıştı ama Fransız Hükümeti'nin ilgisini çekmedi. Birkaç yıl sonra New York'a döndü ve 1807'de Clermont adlı gemisini Hudson'da suya indirdi. Yelken ya da kürek kullanılmadan, akıntı ve rüzgara karşı New York'tan Albany'ye doğru ilerleyen bu değişik araç tarihsel bir olaydı.

Buharlı gemi yapmak amacıyla Fransa'da başladığı çalışmalarını sürdürdü. 1807'de ilk buharlı gemi, Hudson Nehri'ne indirildi. Fulton'un "Clermon" adını verdiği gemi, New York-Albany yolunu 32 saatte tamamladı.

Fulton 1814-1815 arasında, ABD yönetiminince ısmarlanan ve kendi adını taşıyan ilk buharlı savaş gemisini de yapmıştır.

1815'te Amerikan hükümeti ondan bir savaş gemisi yapmasını istedi. Ancak bu isteği yerine getiremeden öldü.1

Cevaplar

2013-01-16T18:57:12+02:00

Robert Fulton
Born: 1765, Pennyslvana
Death: 1815, New York
The first steam vessel of war by British engineer.

Ireland was born in a poor family of origin. Apprenticeship. I learned to make a picture. By selling the Fund money went to England for his pictures. the first achievements in the field of mechanics of interest since the age of 14 there. 

In London, the mekaniğe great interest in Fulton, new research and discoveries to be an engineer left the picture.

A new method for making his time in the UK usually channel development and bridge design. At the same time, marble cutting and polishing machines, flax spinning machine and rope knitting machine as many patents of invention. The inventor of the now famous biir Fulton, went to Paris in 1797. There are underwater with the help of the propel the arm strength of the propeller a translated and made a submarine. This boat was designed in such a way that Oracle befitting reply.

However, the French and the British failed in his two trial separately for uğrayınca not buluşuna attention. in 1803, a small steam boat in the river water, Fulton took down You. The French Government's interest in the ship, but the campaign. A few years later, he returned to New York and would ship in 1807 Clermont lowered into the water of the Hudson. Sailing or rowing against the wind, without the discharge and later from New York City to Albany, a historical event that different vehicles. Steam ship in France began to make. the first steam ship in 1807, downloaded to the Hudson River. Fulton's "Clermon" ship, New York-Albany route 32 hours. Fulton 1814–1815, USA yönetiminince were commissioned and self-titled first steam Cruiser also. in 1815 the American Government asked him to make a battleship. However, this request could not be satisfied because the getiremeden is dead.

1 5 1