çocukluktan niçin dûr eylemiş inşânı isti'dâd
Eğer her matlabın tahsiline feryâd lazımsa

Nev-civân sevmekte ben pîrânı ta'yîb eylemem.

Hüsn olur kim seyr ederken ihtiyâr elden gider

yukarıdakı dızelerın veznini (aruz vezni) bul !!

1

Cevaplar

2013-01-20T10:13:26+02:00

Hüsn olur kim seyr ederken ihtiyâr elden gider olabilir veEğer her matlabın tahsiline feryâd lazımsa burasıda olabilir

0