Cevaplar

2013-01-16T19:06:33+02:00

İngilizce'de birden fazla sözcüğü, tamlamayı ve cümleyi  bağlamaya yaran bağlaçlara Coordinating Conjuntions denir.  Bu  bağlaçların yapısını bilmeniz İngilizceyi etkili bir  şekilde kullanabilmek  için oldukça gereklidir.
Özellikle sınavlara hazrılananların tüm  bağlaç türlerini  ve yapılarını bilmeleri şarttır. Bağlaçların  yapılarını  bilerek zaman kazanır ve cümle tamamlama sorularında hangi  bağlaçtan sonra veya önce neyin gelmesi gerektiğini  bileceksiniz. AND (ve) birden fazla sözcüğü bağlar iki cümleyi bağlar (genellikle araya virgül  gelir) - Jane and Mike  are in the dining room - It was sonowing heavily , and there was a  strom. - It was sonowing heavily and there was a strom. (nadiren  virgülsüz) BUT (fakat,  ama) İki anlamı bağlar. Her zaman zıt  anlam beklemek gerekir İki cümle arasında (,) ile kullanılır - This car is beautiful but  expensive - This car is beautiful, but it si  expensive. OR (ya da, yoksa) iİki  cümle arasında (,) virgül ile kullanılır. - We must  hurry, or we will be late SO (BUNDAN DOLAYI) İki cümle arasında (,) virgül  ile  kullanılır ve ASLA CÜMLEYE SO  İLE  BAŞLANMAZ! -  Jack was tired,  so hewent to bed early - We are late, so we must  hurry FOR (ÇÜNKÜ)
CÜMLE , FOR + CÜMLE For +  İsim genellikle "for + isim kullanılır" ve "for" dan önce  virgül elbette olmaz .
FOR + CÜMLE "for" iki cümle  arasına gelerek " because" gibi  kulalnılabilir, ancak "for" dan önce (,) virgül  kullanmak  şarttır  ! - I went to the market  for some  bread. ( ANLAM "İÇİN")
A) I don't want to  leave İstanbul, for I love  to live here B) I don't want  to leave İstanbul because I  love to live here
"a" ve  "b" cümlelerinin anlamları AYNIDIR! Eş anlam  sorularında bol bol soru  gelir!... YET = BUT (FAKAT,  AMA) "YET" Cümle sonunda ve Present  Perfect tens ile  "Henüz" anamında kullanılır.
CÜMLE  , YET  CÜMLE İki cümle arasında (,) virgül  ile " yet" aynen "but"  olarak kullanılır. Yani: ,yet =  but - I have not finished my work yet
a)
She did not study hard, yet she  passed  all her eaxams b) She did not study hard, but she passed all  her eaxams
"a" ve "b" cümlelerinin anlamları  aynıdır. Eş anlam  sorularında bol bol soru gelir!.
Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/237971-ingilizce-baglaclar-ilgili-ile-cumle-ornekleri-verir-misiniz.html#ixzz2I9veANW0

0