Cevaplar

2013-01-16T19:09:17+02:00

ENZİMLER


Canlılarda Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar dış ortamdaki reaksiyonlara

göre

· Daha hızlı

· Düşük ısıda

· Dar PH derecesinde gerçekleşir.Hücredeki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizör

olan enzimlerdir.Enzimlerin görevleri

· Reaksiyon hızının canlı için yeterli olması

· Reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisinin düşürülmesi

· Reaksiyon oluşurken açığa çıkan enerjinin canlıya zarar vermeyecek düzeyde tutulmasıEnzim çeşitleri :

· Basit enzimler : Sadece proteinden oluşmuş enzimler . ÖRN: Bütün sindirim enzimleri , üreaz

· Bileşik enzimler : Protein olan esas kısım ve protein olmayan organik veya inorganik yardımcı kısımlardan meydana gelir.Protein kısım = Apoenzim

Yardımcı kısım = Organik ise koenzim(vitaminler)

İnorganik ise kofaktör(Ca,K,Na) Apoenzimle koenzim (kofaktör) ‘in oluşturduğu yapıya holo enzim denir.
Enzimlerin genel özellikleri
· Her enzim özel bir substratı etkiler.

· Substratın yüzey artışı enzim etkinliğini artırır.

· Her enzim özel bir kofaktör (koenzim) le çalışır.

· Bir kofaktör (koenzim) birden çok enzimin yardımcı kısmı olabilir.

· Her hücre kendi enzimini kendi üretir.

· Her hücrede kimyasal reaksiyon çeşidi kadar enzim çeşidi vardır.

· Enzimler reaksiyonları hızlandırırlar veya yavaşlatırlar.

· Enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar. (harcanmazlar) ve tekrar tekrar kullanılırlar.

· Enzimler hücre dışında da etkendirler.

· Enzimler protein yapıdadırlar. Proteinlerin yapısını bozan her şey (PH, Isı vb.) enzimin yapısını da bozar.

· Enzimatik reaksiyonlar çift yönlüdür.

· Enzimler belirli bir PH değerinde aktifleşirler. ÖRN: Pepsin , PH=2 , Tripsin PH=8,5

· Her enzim bir gen tarafından kontrol edilir.

· Enzimler tek veya takımlar halinde çalışırlar.

· Bazı enzimler inaktif olarak üretilir. Aktivatörlerle aktif hale getirilir.

HCI

ÖRN : Pepsinojen -------------- Pepsin

(inaktif) (aktif)

· 16-Bazı maddeler (metal iyonları ve zehirler) enzimlerin aktif bölgeleri ile birleşip onları etkisiz hale getirir.

· 17-Birleşik enzimlerde substratı tanıyan protein kısmıdır. Bağlanma ve etkinlik ise kofaktör (koenzim) ile gerçekleşir.

0