Cevaplar

2012-10-07T11:34:58+03:00

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları gözönüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur.


Coğrafyainsanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir.

Yer ve insanlar arasındaki iliŞKİ


Toplum bilimi ya da sosyoloji (Fransızcasociologie) Toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir. Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştırşkiler coğrafyanın konusunu oluşturur.

1 4 1
2012-10-07T11:34:58+03:00

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir Coğrafyainsanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir.  sosyoloji Toplum bilimi

2 3 2