Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-07T11:39:46+03:00

a)Hücre Duvarı:Sadece bitki hücresinde bulunur.Hücre zarını çevreler.Bitkiye dayanıklılık sağlaymakla birlikte,bitkiyi dış etkenlerden korur.

b)Hücre zarı: Hücreyi bir bütün halinde kuşatan hücre zarı, hücre içindekilerin bir arada kalmasını ve madde alışverişini sağlar. Seçici geçirgen bir yapıdadır.

c)Çekirdek:Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiren yapıya çekirdek denir.

ç)Mitokondri: Hücre için gerekli olan enerjiyi üreten organeldir.

d)Koful:Bitki hücresinde büyük,hayvan hücresinde küçük olan koful,hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo etmekle görevlidir.

e)Kloroplast:Sadece bitki hücresinde bulunan kloroplast,hücrenin fotosentez ile ilgili organelidir.Hayvan hücresinde bulunmaz.

f)Endoplazmik Retikulum:Endoplazmik Retikulum organeli,hücrenin içini ağ gibi sarar ve maddelerin taşınmasını sağlar.

g)Golgi Cisimciği:Salgı maddelerinin oluşumunda görevlidir.Salgıları kesecikler halinde paketler bu organelimiz.

ğ)Lizozom:Lizozom,hücrenin sindirim sistemidir.

h)Ribozom:Çok küçük olan bu organelimiz,protein sentezler.

ı)Sentriyoller:Sadece hayvan hücresinde bulunur.Hücre bölünmesinde görevlidir.

 

2 5 2
2012-10-07T11:39:59+03:00

Endoplazmik retukulum= Madde alışverişini sağlar

Golgi=Salgı maddeleri oluşturur. Paketler

Lizozom=Sİndirim yapar.

0