Cevaplar

2013-01-16T19:53:14+02:00

OYUN 1 : 
50 ile 100 arasında iki basamaklı bir sayı tutuyoruz. Diyelim ki 59 ile toplayın 
dedik. Yüzler basamağını siliyoruz. Sildiğimiz sayının sayı değeriyle de 
topladıktan sonra tuttuğumuz ilk sayıdan çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz sayının 
99- tuttuğumuz ilk sayı olması gerekiyor. p-(p+99-q -100 +1)
OYUN 2 
- İki zar atıyoruz . İşlem sonucunun 49 çıkması gerektiğini biliyoruz . Not : zarın altında kalan sayı ile üzerinde kalan sayının toplamı 7 dir.
- a+b=7 c+d=7
- a.c + (7-a)(7-c)+a(7-c)+c(7-a)
- a.c+49-7c-7a-ac+7c-ac=49
örneğin;
5 3 15 5*3=15, 2*4=8, 15+8=23 ; 5*4=20, 2*3=6, 20+6=26 ::: 
2 4 8

OYUN 3 :
Bir sayıyı alıp fibonacci kuralına göre toplam 10 sayı olacak şekilde alt alta sıraladığımızda (hangi sayıyla başladığımız önemli değil fakat sayının küçük olması işlem kolaylığı sağlar. yedinci sayının 11 katı bize bu sayıların toplamını verecektir. Örneğin 3 le başlayalım
3+4+7+11+18+29+47+76+123+199=517 burada her sayı kendinden önceki iki sayının sayının toplamı olacak şekilde yazıldığında yedinci sayımız 47 olur. 47*11=517 olur.
.a1+a2+a3+...+an=a k+2 -1
p1:a1=a1
pk=.a1+a2+a3+...+ak=ak+2-1 olsun
pk+1=.a1+a2+a3+...+ak+ak+1=ak+3 –1
pk+1=.a1+a2+a3+...+ak+ak+1= ak+2-1- ak+1 =ak+3-1
a sonra b sonra 
a+b
a+2b
2a+3b
3a+5b
5a+8b
8a+13b
13a+21b
21a+34b
OYUN 4 : 
İngilizce de her kelime sayılıyor. Kaç harfli ise o sayının İngilizce karşılığı yazılıyor. 
Yazılan kelime için aynı şartlar tekrarlanıyor. Hep 4= four kısırdöngüsüne giriliyor. 
Örneğin; elephant=eight=five=four=four 

1 5 1