Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-16T19:59:29+02:00

Eğer bilginin ve bilimin ne olduğunu tam olarak kavramak ve
anlamak isterseniz, bu kavramın genel içeriği hakkında tatmin edici bilgiye
ulaşmak için iyi b'tr başlangıç yaptığınız söylenebilir. Günümüzde birçok
etkinlik "bilim" olarak karakterize edilmesine karşın, diğer bazı etkinlikler
ise "uydurma, sözde bilim " olarak karakterize edilmektedir.
Bilgi bilimsel araştırmaların bir verisidir ve insan hayatını daha
kolaylaştırmak, yeni teknolojik ürünler ve yeni teknolojiler üretmek için bir
unsurdur. Bilgi insan hayatı üzerindeki etkilerine göre bir kısım farklı
gruplara ayrılır.
Her bilimsel akt iv ite iki çeşit kısmi etkinlik vasıtasıyla karakterize
edilir. Birincisi birkısım gözlem ve algılama şekilleridir ve duygularımız
çerçevesinde varlığını sürdürebilir. Bir başka açıdan ve daha endirekt
olarak olarak da, mikroskop, teleskop, ya da stetoskop ve hatta daha da
dolaylı olarak gizlilikleri ortaya çıkarabilecek olan röntgen ışınlarıyla iş
yapan alet ve edevat veya elektro kardiyografı gibi yeni yeni teknolojik
ürünlerin üretilmesiyle ilgili duygu ve düşüncelerdir. Öteki kısmi etkinlik
ise, bazı düşünsel etkinliklerdir. O gözlemi çevreler ve kapsamına alır.
Örneğin: az veya çok, bilinçli bir düşünsel aktivite gözlem için bir tanıtım
özelliği taşır. O özel bir istikamete doğru gelişen dikkatlerimizi yönlendirir.
Anahtar Kelimeler: Bilim, bilimsel aktiviteler, teknoloji, teknolojik ürünler,
insan düşüncesi.

3 2 3
2013-01-16T19:59:43+02:00

Kanki olmak !! :D dır bence

1 1 1