Cevaplar

2013-01-16T20:06:32+02:00

hicret:göç muhacir:BulgaristanArnavutluk ve Yugoslavya gibi Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında mübadele ile göçenler için kullanılmaktadır. müşrik:islam dinine inanmayanlar ensar:yardım eden peygamber efendimize yardım eden eyüp el ensariden geliyor evinde birkaç gün misafir etmiştir(şşuanki eyüp sultan) ayet:Ayet, Arapça bir kelimedir. Kur'an-ı kerimdeki sureleri meydana getiren cümle veya cümlecikler çoğulu ayattır lügat manası; "Açık alamet, işaret, ibret, mucize" demektir.meal:anlam  süre:SureKur'an'da ayetlerden meydana gelen 114 bölümden her biri seciye:karakter, ıra anlamına gelen kelime


1 5 1
2013-01-16T20:51:33+02:00

Hicret: hicret'in sözlük anlamı,bir yerden başka bir yere göç etmek demektir. Terim anlamı ise, Hz Muhammed (s.a.v.) ve arkadaşlarının M. 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmeleridir.

 

Muhacir,sözlükte 'hicret eden kimse' anlamına gelir.Terim olarak ,Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabiler kasdedilir.

 

Müşrik şirk kelimesinden türemiştir.Allah (c.c) ya ortak isnad ederek Allah (c.c) dan başka ilah yada ilahlar olduğunu iddaa eden ve bu doğrultuda yaşayan sapkınlar için kullanılan bir sıfattır.

 

Ensar, sözlükte 'yardımcılar' anlamına gelir. terim olarak ; dinleri uğruna Mekke'den Medine'ye hicret eden Hz Muhammed (s.a.v.)'i ve ashabını Medine'ye kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan Medineli müslümanlara denir.

 

Ayet: 'Âyet' sözlükte, açık alamet (belirti) demektir.  Kur’an’ın tümü âyet olduğu gibi, her sûrenin belli bölümleri de âyettir.Allah’ın varlığına ve yüceliğine işaret eden deliller, âyet ismiyle anılmaktadır. Buna göre, göklerin ve yerin yaratılması, gece ile gündüzün peşpeşe gelişi, insanların faydası için denizde yüzen gemiler, ölümünden sonra toprağı diriltmek üzere yağmurun indirilişi, canlıların var edilmesi, bulutların boyun eğmiş bir şekilde havada yüzmeleri birer âyettir. ( 2 Bekara/164).


Meal, Bir şeyin amacı, varacağı sonuc anlamında kullanılır. meal bir sözün anlamını YAKLASIK olarak vermek demektir. Bu yönüyle tercümeden ayrılır. terim anlamı,Kur'an-ı Kerim'in kısa açıklamalarla bir başka dile cevrilmesidir.


Sure: Sözlükte "yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısım ve katları" anlamına gelen sûre (çoğulu süver) tefsir ilim dalında başı ve sonu belli, farklı sayıda âyetler içeren Kur'ân'ın bölümlerine denir.

 

seciye:Yaradılış, huy, karakter anlamına gelmektedir.

 

0