Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-16T20:15:55+02:00

Osmanlı tarihinde ilk köklü ıslahat girişimleri II. Osman döneminde (1618 – 1622) başlamıştır. II. Osman dönemi yenilikleri şunlardır: 
• II. Osman saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır. 
• Şeyhülislam’ın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden aldı. Böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir. 
• Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunların yapılması planlanmıştır. 
• II. Osman Hotin Seferi’nde yeniçerilerin durumunu görünce Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istedi. Ancak Genç Osman düşüncelerini zamansız açığa vurduğundan ve ıslahatlar sırasında kendisine yardımcı olacak tecrübeli devlet adamı olmadığından ıslahat planları gerçekleştirilememiştir.

11 4 11