Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-18T09:27:58+02:00
BİYOLOJİ TEST    

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi “biyolojik mücadele”ye örnektir?

A) Üreaz enziminin üretimi.

B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

 

C) Tek hücre proteini üretimi.

D) Melez bitkilerle bitki türünün zenginleştirilmesi.

E) İnsan genomu projesi.

 

S. 2) Bitki ve hayvanlardan nitelikli ürün elde etmek amacıyla, yararlı genlerin bir araya toplanmasını sağlayan biyolojik yöntem hangisidir?

A) Fizyoloji                    B) Biyokimya          C) Botanik

D) Biyolojik savaş         E) Islah

 

S. 3) Aşağıdakilerden hangisi biyolojiye yeterli önemin verilmemesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan değildir?

A) Çevrenin bozulması    B) Sosyal yapının bozulması

C) Canlı çeşitliliğinin artması     D) Sağlığın bozulması

E) Ekonominin bozulması

 

S. 4) I) Hazır çorbalarda         II) Diyet yiyeceklerinde

III) Hazır yemeklerde    IV) Taze sebze ve meyvelerde

Yukarıdakilerden hangilerinde tek hücre proteini kullanılmaktadır?

A) I-II-III    B) I-II-III-IV    C) I-II    D) III-IV     E) II-III-IV

 

S. 5) Açlık sırasında, besin maddelerinin vücudumuzda harcanma sırası hangisidir?

A) Yağ → Karbonhidrat → Protein

B) Yağ → Protein → Karbonhidrat

C) Karbonhidrat → Protein → Yağ

D) Karbonhidrat → Yağ → Protein

E) Protein → Karbonhidrat → Yağ

 

S. 6) Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindirimi sonucunda meydana gelir?

A) Amino asit       B) Glikoz         C) Gliserol

D) Vitamin            E) Mineral

 

S. 7) Bir besine iyot çözeltisi damlatıldığında mavi renge boyanıyorsa, bu besinde aşağıdaki maddelerden hangisinin bulunduğu söylenebilir?

A) Yağ                B) Vitamin        C) Nişasta

D) Protein           E) Gliserol

 

S. 8) Aşağıdakilerden hangileri sindirime uğramadan kana geçer?

I. Yağ                II. Vitamin          III. Protein

IV. Mineral        V. Karbonhidrat

A) I-II     B) II-IV     C) III-IV     D) I-III-V     E) I-II-III-IV-V

 

S. 9) Kanın pıhtılaşmasında aşağıdaki vitaminlerden hangisi etkilidir?

A) K       B) C         C) D        D) A           E) B

 

S.10) Büyüme çağındaki çocukların özellikle Güneş’e çıkarılmalarının temel nedeni ne olabilir?

A) Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek

B) Çocukların bol oksijen almasını sağlamak.

C) Mikropların güneşli havada yaşayamaması.

D) D vitamini oluşumunu hızlandırmak.

E) Vücudun ısınmasını sağlamak.                ððððð

 

S.11) Sağlıklı bir insanda aşağıdakilerden hangisi fazla miktarda alındığında, dengeli beslenme açısından olumsuz bir durum oluşturmaz?

A) Yağ  B) Protein  C) Karbonhidrat  D) Nişasta  E) Su

 

S.12) I. Sıcaklık                        II. pH derecesi

III. Enzim yoğunluğu      IV. Su

Yukarıdakilerden hangileri enzimlerin çalışmasına etki eden etmenlerdendir?

A) I-II      B) I-II-III    C) I-II-III-IV      D) II-III       E) III-IV

 

S.13) Bir bitkinin yaprağında sentezlenen glikoz miktarını, yaprağın kalıtsal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?

A) Stoma sayısı           B) Yaprak büyüklüğü

C) Işık miktarı              D) Kloroplast sayısı

E) Ortamın sıcaklığı

 

S.14) 1200 nükleotidden oluşan DNA molekülünde 500 tane Guanin nükleotid bulunduğuna göre; Adenin nükleotid sayısı kaçtır?

A) 100       B) 200       C) 300       D) 500       E) 1000

 

S.15) Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapısında yer almaz?

A) Deoksiriboz         B) Urasil       C) Timin

D) Adenin                E) Guanin

 

S.16) RNA ve DNA’da farklılığa neden olan birimler nelerdir?

A) Şeker          B) Fosfat             C) Organik baz-Fosfat

D) Fosfat-Şeker           E) Organik baz-Şeker

 

S.17) Aşağıda verilen organellerden hangisinin görevi yanlışeşlenmiştir?

A) Koful – Yağ sentezleme

B) Ribozom – Protein sentezleme

C) Kloroplâst – Fotosentez yapma

D) Mitokondri – Enerji sentezleme

E) Çekirdek – Hücreyi yönetme

 

S.18) I) Hücre çeperi      II) Sentrozum

III) Plastid            IV) Hücre zarı

Yukarıda verilenlerden hangileri yalnız bitki hücresinde bulunur?

A) I-II       B) I-III      C) II-IV     D) III-IV      E) I-II-III-IV

 

S.19) Enerji tüketimi fazla olan hücrelerde hangi organelin sayıca fazla olması beklenir?

A) Ribozom        B) Sentrozom        C) Mitokondri

D) Lizozom         E) Golgi aygıtı

 

S.20) Hücre duvarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitki hücrelerinde bulunur.

B) Cansızdır.

C) Tam geçirgendir.

D) Selüloz yapıdadır.

E) Seçici geçirgendir.

 

1 5 1