Cevaplar

2013-01-16T20:54:01+02:00

İlk Türk İslam Devletlerini işlerken öncelikle Türklerin İslamiyetle nasıl tanıştığını ve Türklerin İslamiyete girmelerini hızlandıran gelişmeleri inceleyelim. 642 yılında Hz. Ömer zamanında Türklerle İslam devletinin sınır komşusu olması ilişkileri pekiştirmişti. Fakat daha sonradan Emevi Mevali politikası gereği bu ilişkiler bozulmuştur. Abbasilerin Emevilerden sonra İslam Devletinin başına geçmeleri Türklerin kitleler halinde müslüman olmasında etkili olmuştur. Türklerin İslamiyete girmesinde Gök Tanrı inancı ile İslamiyetin tek tanrı anlayışı arasında ilişki vardır, ayrıca Abbasiler döneminde islamiyetin hoşgörüyü ve töre anlayışını savunması, ahiret inancının aynı olması Türklerin İslamiyete geçişinde etkili olmuştur fakat en önemli sebep Türklerin korunma amacıyla savunma için Abbasilerle Çin’e karşı işbirliği yapması Talas Savaşıyla sonuçlanmış ve bu savaştan sonra Türkler İslamiyeti benimsemiştir. İslamiyeti ilk kabul eden boy Karluklardır. İlk Türk – İslam devleti ise Karahanlılardır.

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-16T20:56:59+02:00

875 de kardeşim başka sorun varsa söyle                                                            

2 5 2