Cevaplar

2012-10-07T12:11:08+03:00

nümizmatik =eski metal  paraları inceleyen bilim dalı

Jeomorfolojiyerbiçimbilim olarak da bilinir, Yer'in yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalı.

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalı 


2 4 2