Cevaplar

2012-10-07T12:12:14+03:00

Çağdaş halk sağlığı anlayışının günümüzdeki içeriği son derece geniştir. Çağdaş anlayış 1978 yılında yayınlanan ve DSÖ’ne üye olan tüm ülkelerce onaylanmış bulunan  ‘Temel Sağlık Hizmetleri Bildirisi’  (Alma Ata Bildirgesi) ile ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır.

Bu anlayışın başlıca önemli noktaları şunlardır:

 

Sosyal eşitlik:  Sağlık hizmetleri doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. Bu hizmetler sadece onları satın alabilecek sosyal sınıflara değil, toplumdaki herkese ve en uzak yerleşim yerlerinde oturanlara da, sosyal adalet anlayışı içinde ve hakkaniyet ölçülerinde götürülmelidir.  

 

                                                                                                 

 Öz sorumluluk: Herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve kendinden (ve çocuklarından) sorumlu olmalıdır. Bunun için kişiler eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Bunun doğal sonucu olarak kişiler ve toplumlar sorumluluk duygusu içinde sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunuluşunda söz sahibi olmalı, yani toplum sağlık hizmetlerine katılmalıdır. Sağlık hizmetlerinin boyutu: Sağlık hizmetleri yalnızca ‘Sağlık sektörü’ tarafından yürütülemeyecek kadar geniş boyutludur ve bir çok farklı sektörü de ilgilendirir. Öyleyse sektörler arası eşgüdüm gereklidir.  Uluslararası dayanışma: Sağlık bir dünya ve insanlık sorunudur. Gelişmiş güçlü ülkelerin  gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin kalkınmasını desteklemeleri gereklidir.  

Bu hareket noktasından yola çıkarak geleneksel sağlık anlayışı ile çağdaş sağlık anlayışını karşılaştırdığımız zaman gördüğümüz tablo aşağıdaki gibidir.

 

Geleneksel anlayış 

Hastalık tedavisi 

Hastaya hizmet 

Belirli sorunlara ağırlık   

Uzman kullanımına ağırlık 

Hekim ağırlıklı hizmet

Yalnızca sağlık sektörü

 Pasif toplum  

Çağdaş anlayış

 Sağlığın korunup geliştirilmesi 

 Herkese sürekli hizmet

 Geniş boyutlu hizmet

 Genel pratisyenlere ağırlık

 Ekip anlayışı

 Sektörler arası işbirliği

 Toplum katılımı

3 3 3