ormanların ekvatoral bölgede geniş yapraklılar, orta kuşakta karışık türler ve kutuplara yakın blgekerde iğne yapraklılar olarak kuşaklara ayrılması aşğıdakilerden hangisni kanıtlar ? a- sıcaklığın enleme göre değiştiğni B- dünyanın ekseni etrafında döndüğünü C- en fazla yağışın orta kuşakta olduğunu D- her iki yarı kürede görülen orman alanının aynı olduğunu E- yükseltinin ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe düzenli azladığını

1

Cevaplar

2013-01-16T21:49:40+02:00

A) Sıcaklığın enleme göre değiştiğini ispatlar.


Ormanların geniş yapraklı, iğne yapraklı olmaları su kaybına bağlıdır. Su kaybı da sıcaklığa bağlıdır.

1 1 1