Cevaplar

2013-01-16T21:35:28+02:00

Divan şiirinde gazel uzunluğundaki bendlerle kurulmuş nazım biçimleri. Biçim özellikleri şunlardır: Terkibi bendde, her bend iki parçadan birleşiktir: Vasıta ve terkibhane.

Vasıta, bendlerin son beyitleridir. Vasıta beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır. Terkibhane, vasıtanın üstündeki beyitlerin bütünüdür. Bunların uyak örgüsü iki çeşittir:

a) Bütün dizelerde bir uyak kullanılmaktadır.

b) Beyitlerin uyak örgüsü, gazel biçiminde olduğu gibidir. Bu ikinci biçim daha yaygındır. Bendlerde en az 5, en çok 10 beyit bulunur. Birinci bendde kaç beyit varsa, öteki bendlerde de o kadar beyit olması gerekir.

1 1 1