1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Rüştü, iyi bir kaleci ; ancak fazla topla oynuyor. B) Eğer sütü çok dışarıda bırakırsanız, süt bozulur. C) Bu işe binlerce üniversiteli genç müracaat etmiş. D) Öğrencinin yazılı olduğu sınıf uygunsa, tabi ki başarısı daha da artacaktır. E) Bugün on kez börek satan kantine gitti. İçinde gereksiz sözcük bulunmayan cümlelere “duru” cümle denir. 2) Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümledir? A) Yıllardır buraya gelmediği için ve onu görmediğim için çok özledim. B) Şu da bir gerçek ki, bu ani başarıyı pek kaldıracak durumda değil. C) Bu plastikten yapılmış olan oyuncaklar çocukların çok ilgisini çekiyor. D) Sokaktaki her karşılaşmalarında birbirleriyle selamlaşırlar. E)Taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim 3)Aşağıdakilerden hangisi betimlemeyle ilgili bir yargı değildir? A) Betimleme bir nesnenin, yerin veya bir kişinin görünüşünü zihinde canlandırmayı amaçlayan bir anlatım tarzıdır. B) Betimlemeye, kısaca kelimelerle resim yapmak da denilebilir. C) Yazar dış dünyadan duygularıyla aldıklarını, kendi oluşturduğu evrende canlandırır ve okura sunar. D) Yer betimlemesi, okuyucuya görmediği yeri gösterme amacıyla yazılır. E) Betimleme sadece gözle yapılan bir faaliyettir. Konsa rüya dolu köşkümün I Çiçekli damına serçeler II Renklerle çözülse geceler III Nar bahçelerinde geçse gün IV V 4)Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5 5 )Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı metinlerin amacı olamaz? A) Kabullendirmek B) Açıklama yapmak C) Bir konuya inandırmak D) Anlattığı konuyu örneklerle desteklemek E)Okuyucuyu duygulandırmak. Bu şiiri “ Dil ve Anlatım Dersi”nde sevdiği kıza yazmış.

1

Cevaplar

2013-01-16T21:39:45+02:00

1-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1 1 1