Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-17T14:36:36+02:00

Giriş (serim) bölümü

I.  Konuya giriş yapılması

Ömer hâkimlik stajını yeni tamamlamış, görev yerini be­lirleyecek kurayı çekeceği salonda, sırasını beklemektedir. Adı okunanlar kuralarını çekerken o da bir an geçmişini düşünür.

 

Gelişme (düğüm) bölümü

II. Annesi tarafından terk edilmesi ve kimsesizler yurduna yerleşti­rilmesi

Henüz bebekken annesi tarafından bir cami avlusuna bırakılır. Bulanlar polise teslim ederler. Kimsesizler yurduna yerleştirilir. Orada anne sevgisinden mahrum, üzüntülü yıllar geçirir.

 

III.  Okula başlaması ve okulda başından geçen olayların anlatıl­ması

Okulda bütün öğrenciler onun kimsesizliğiyle alay ederler. Bu onda bir başarma azmi doğurur. Bir gün yolunu keserek feci bir biçimde döverler. Sınıfında yapılan bir hırsızlığı onun üzerine atarlar.

 

IV.Maddi durumu iyi bir karı-koca tarafından evlatlık edinilmesi ve hayatının akışının değişmesi:

Bir gün yurda gelen bir yaşlı karı-koca tarafından evlatlık olarak alınır. Önce yeni ailesine alışamaz ama başarılı olmak azmi onu yeni ailesine bağlar. Hukuk fakültesini kazanır ve fakülteyi hiç sınıfta kalmadan başarıyla bitirir. Hâkimlik stajını tamamlar.

 

Sonuç (çözüm) bölümü

V. Kura çekmek üzere adının okunması üzerine daldığı hülyadan uyanması

Kura çektirmekle görevli memur adını okur. Daldığı hülyadan silkinerek uyanır. Hâkim yardımcısı olarak görev yapacağı yeri belirleyecek kurayı çekeceği masaya doğru ilerler.

Sakin ÖNER

Metin İnceleme

1. Her yazının; kendi düzeni, teması ve ifade biçimiyle kendi içinde anlamı olan organik bir bir­lik olduğu düşünüldüğünde, okuduğunuz metinlerde böyle bir bütünlük var mıdır? Yazının ve konuşmanın bütünlüğünü etkileyen ögeler nelerdir?

1. Yazının ve konuşmanın bütünlüğünü etkileyen öğeler; “sözcüklerin doğru seçilmesi, cümlelerin gereği gibi kurulması ve birbirlerine mantıksal bir ilgiyle bağlanması, konuda birliğin sağlanması, bilgilerin doğruluğu, duyguların içtenliği” dir. Bu saydıklarımın yanı sıra anlatıma “uygun bir iletişim biçimi seçilmesi, yazım kurallarına uyulması, noktalama işaretlerinin yerinde kullanılması, yazılı bir metinde bulunması” gerekenlerin başında gelir. Ayrıca sözcükler anlatımın başlıca öğesidir. Anlatımda sözcüklerin doğru seçilmesine her zaman özen gösterilmelidir.

 

2.  “Eşyaya Ölüm” adlı metinde kişisel deneyimler ve araştırma sonuçları kullanılmış mıdır? Topla­nan bilgilerle kişisel deneyimlerin konuşma ve yazıya nasıl bir hava kazandıracağını belirtiniz.

2. Kişisel deneyim ve tecrübelerden faydalanmıştır ve zaten kişi bir esere yazarak özellikle kendi gözlem ve deneyimlerinden faydalanır. Bu deneyimler ölçüsünde esere samimiyet ve inandırıcılık kazandırılır. Tecrübesi çok olan ve kabul gören insanın yazdıkları daha beğenilerek okunur. Sonuç olarak; bir konuşma veya yazıda anlatacaklarımızı bulmamızda toplanan bilgilerle kişisel deneyimlerin etkisi oldukça önemli ve büyüktür.

 

3. Hazırlık aşamasında neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşma­ya ve yazmaya başlamak tutarlı olmaz. Buna göre “Eşyaya Ölüm” adlı metinde neyin, niçin ve nasıl anlatılması gerektiği belirlenmiş midir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

3. “Eşyaya Ölüm” adlı metinde neyin, niçin ve nasıl anlatılması gerektiği elbette belirlenmiştir. Daha önce toplanan bilgiler ve kişisel deneyimler, hazırlanacak metnin yazılış amacı, hedef kitlesi ve anlatıcının tavrına göre düzenlenmiştir. Ana düşünce etrafında birleşen düşünceler, bilgi, deneyim ve örnekler sebep-sonuç ilişkisi ışığında düzenlenmiş, üslup ve tarz buna göre belirlenmiştir.

 

4. Hazırlık aşamasında bir ana düşünce belirlenip o ana düşünce etrafında birleşen düşünce, bil­gi, deneyim ve örneklerin sebep-sonuç ilişkisine göre düzenlenmesi gerekir. Okuduğunuz metinlerde bu kurala uyulup uyulmadığını anlatınız.

4. Ahmet Turan Alkan yazmış olduğu bu eserde önce genellemeden yola çıkarak düşünce ve bilgi birikimini bizimle paylaşmıştır. Sebep sonuç ilişkisini çok iyi kullanmıştır. (Eskiyi severim çünkü kıdemi vardır gibi.) Örneklemelere gelince bunu Jack London üzerinden sağlamıştır. Bu eser yukarıda sayılan bütün özellikleri kullanarak oluşturulmuştur.

 

5.  “Eşyaya Ölüm” adlı metinde ne zaman gözlem yapıldığını ve bunun metindeki önemini belirtiniz.

5. Yazar gözlem için belli bir saat ayırmışlığı yok kendine zaten gözlem denilen şey de hayatın her anında olan bir durumdur. Yazarın eşya üzerine anlattığı şeylere bakınca  gözlem yeteneği çok kuvvetli olan bir ortaya çıkar.

 

Anlama ve Yorumlama

1. etkinlik

Hazırlık aşaması yapılmış, okuduğunuz öyküden hareketle aşağıdaki tabloyu evet/hayır şeklinde değerlendiriniz.

 

Hazırlık planını, hâkim yardımcısı olan Ömer isimli bir gencin, zorluklarla geçen fakat so­nunda mutlulukla noktalanan hayatını konu alan bir hikâye metnine dönüştürünüz.

0