Cevaplar

2013-01-16T22:38:54+02:00

ankara anakara bizim memleket ora

eskiyle ilgili kuramadım kusara bakma 

1 1 1