lütfen yardım edin sınav sorusu

21)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

A) Yollar kar, toprak, çamur olsa da sana geleceğim.

B) Beyaz bir güvercin kondu omuzlarıma.

C) Bedenim yorgun, aç ve susuz; bir gün geri döneceğim.

D) Bu dönüş kışın beyaz akşamında olabilir.

E) çimdeki duyguların en temiziyle gelirim

Orada, yol boyunca, türlü ağaçlar ve çiçeklenmiş , rengarenk tarlaları vardı.”

22) Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Sıfat B) Bağlaç C)Adıl D) Ad E)Fiil

“Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni.”

23) Bu dizedeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gereksiz sözcük kullanımı B) Yüklem eksikliği C) Özne eksikliği

D)Dolaylı tümleç eksikliği E) Nesne eksikliği

1

Cevaplar

2013-01-16T23:39:02+02:00

21-A   beyaz bir güvercin sıfat tamlamasında beyaz niteleme sıfatı, bir ise belirtme sıfatıdır

22- E  fiil yoktur. rengarenk tarlalar sıfat tamlamasıdır rengarenk sıfat burada, ve bağlaçtır, orada zamir yani adıldır, ağaç isimdir. çiçeklenmekse çekimli fiil değil sıfat fiildir

23-B ay bir yandan sarsın, sen bir yandan sar beni olmalıydı yani yüklem eksiktir

2 5 2