Cevaplar

2012-10-07T12:32:48+03:00

 

Harita üretimi nasıl yapılır? Harita üretimi;

1 Aşama: Arazi çalışmaları,
2 Aşama: Hava fotoğrafı alımı,
3 Aşama: Fotogrametrik çalışmalar,
4 Aşama: Kartoğrafik çalışmalar, olmak üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır 

İş akışının ilk aşaması arazi çalışmaları olup, bu çalışma ile harita üretimi için gerekli nirengi ve nivelman kontrol noktaları yeryüzünde tesis edilir 
İkinci aşama hava fotoğrafı alımı olup, arazide tesis edilen nirengi noktalarının da üzerinde bulunduğu, üç boyutlu görüntü elde edilmesine imkan veren stereoskopik hava fotoğrafları elde edilir 
Üçüncü aşama fotogrametrik çalışmalar olup, bu kapsamda, çekilen stereoskopik hava fotoğrafları üzerlerindeki nirengi noktaları koordinatlarından istifade edilerek, harita orijinalleri hazırlanmaktadır Hazırlanan orijinaller üzerinde, hava fotoğrafı üzerinde görülemediği veya karar verilemediği için bulunmayan;

- Yer İsimleri,
- Bitki Örtüsü,
- Yol Cinsi,
- Enerji Nakil Hatları vb detaylar, arazi çalışmaları ile bütünlenmektedir

Son aşama kartoğrafik çalışmalar olup, bu aşamada; sayısal olarak hazırlanan harita üzerinde, harita okumaya yönelik düzenlemeler, haritayı dillendiren yazı ilaveleri ile koordinat ve kenar bilgileri ilave edilmekte, renk ayrımı çalışmaları yapılmakta, sonuçta, basım işlemi gerçekleştirilerek, kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır
1 1 1
2012-10-07T12:42:55+03:00

Harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğunyeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır.
Diğer bir deyişle gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır.
Örneğin : Boğaz Köprüsü’nün gerçekte 1074 m olan iki ayağı arası uzaklık ölçeği bilinmeyen bir haritada yaklaşık 0.5 cm gösterilmiştir. Haritanın ölçeğini bulmak için harita üzerindeki uzunluğu gerçek uzunluğa oranlarız. 
Buna göre haritanın ölçeği yaklaşık 1/200.000′dir.
Ölçek = Harita Üzerindeki Uzunluk / Arazi Üzerindeki Uzunluk (Gerçek Uzunluk)
Kesir Ölçek
Haritalardaki küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türüdür.
1 / 25.000  1 / 500.000 1 / 1.000.000 birer kesir ölçektir.
Kesir ölçekte pay ile paydanın birimleri aynıdır. Uzunluk birimi olarak santimetre (cm) kullanılır.

3 3 3