Cevaplar

2013-01-17T00:22:12+02:00

Ünlü Türk meddahları arasında XIV. yy'da Harman Danası, XVI. yy'da Nakkaş Hasan, Çokyedi Reis, Med­dah Eğlence, XVII. yy'da Kıssahan Hamdi,'Tıfli Ahmet Çelebi, XVIII. yy'da Derviş Mehmet, Rum Fahri Çelebi, XIX. yy'da Kör Osman, Âşık Hasan, Kız Ahmet, Yağcı İzzet, Şükrü Efendi, XX. yy'da Aşki Efendi, Sururi, Bora­zan Tevfik, Tahsin Efendi, Hakkı Efendi, İsmail Dümbüllü sayılabilirler.Daha yakın dönemde Münir Özkul, Erol Günaydın, Yılmaz Gruda, Metin Akpınar, Gazanfer Özcan, Ahmet Gülhan, Zeki Alasya, Erdoğan Akduman, vb. tiyatro sa­natçıları, taklitleri kapsayan meddahlık denemeleri yapmışlardır.

1 5 1