Cevaplar

2012-10-07T12:31:00+03:00

1.İLETİŞİM

1. Yukarıdaki çizimler incelendiğinde sosyal bir varlık olan insanın hangi temel ihtiyacı karşımıza çıkar? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

1. Çizimler incelendiğinde insanın iletişim ihtiyacı karşımıza çıkar. İnsan sosyal bir varlıktır ve mutlaka iletişime geçmek zorundadır.2. a. Yukarıdaki resim ve fotoğraflar incelendiğinde binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan insanoğlunun çevresiyle iletişim kurmak için başvurduğu yollar ve geçirdiği süreç ile ilgili neler söylenebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

a. En ilkel çağlardan günümüz iletişim ve bilgi çağına kadar gelen süreçte insanoğlu imkanları ölçüsünde iletişim vasıtalarını kullanmıştır. Mağara duvarlarına figür çizmek ve dumanla haberleşmekten günümüze kadar imkanları nispetinde iletişim kurmuş bir varlıktır.

b. Diğer canlıların, örneğin arıların da anlaşmalarında insanoğlu gibi bir süreçten geçtiği söylenebilir mi? Buradan hareketle insanların ve hayvanların anlaşmaları ile ilgili hangi sonuca ulaşılabilir?

b) Söylenemez; çünkü insanoğlu arayarak çabalayarak iletişimi bugünlere getirmiştir. Ama insan dışındaki varlıklar içgüdüsel olarak anlaştığı için onlarda böyle bir kaygı yoktur.

3. Günümüzde sıklıkla kullandığımız anlaşma araçları nelerdir? Defterinize yazınız.

3. Günümüzde en sık kullanılan iletişim aracı internet, televizyon, gazete, kitap… olarak karşımıza çıkara.

4. Aşağıdaki semboller, insanlar arasında bir anlaşma aracı olabilir mi? Sözlü olarak ifade ediniz.

4. Onlar da bir iletişim aracıdır.

5. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasında bir ilişki kurulabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

5)Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasında ilişki kurulabilir.1. Etkinlik

Öğrencilerden hiçbir şey yazmadan, konuşmadan, işaretleşmeden, birbirlerine bakmadan bir-iki dakika olduk­ları yerde durmaları istenir. Öğrencilere bu hâlin sürdürülmesinin mümkün olup olmayacağı konusunda düşünce­leri sorulur.1. Yukarıdaki metinde geçen Haşmet Gülkokan’ın en belirgin kişilik özellikleri nelerdir?

1. En belirgin özelliği konuşkan olmasıdır. Onun tek deri dostlardan arkadaşlardan birini bulup dertleşmek, konuşmak ve dedikodu yapmaktır.

2. Yukarıdaki metinde Haşmet Gülkokan’ın günlük hayatından bir kesit anlatılmıştır. Anlatılanlardan hareketle Haşmet Gülkokan’ın toplum ve aile hayatıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz? Defterinize yazınız.

2. Toplum ve aile hayatıyla Haşmet Gülkokan sürekli çevresiyle iletişim içerisinde biri olmasıdır.

3. Haşmet Gülkokan “somurtkan, iletişime kapalı, duygu ve düşüncelerini açıklamaktan çekinen, çevresiyle iletişim kurduğu zaman da çevresini sürekli eleştiren” kişilik özelliklerine sahip olsaydı Haşmet Gülkokan’ın hayata bakış açısı, çevresiyle ilişkisi, aile yaşantısı ile ilgili nasıl bir sonuca varılırdı? Sözlü olarak ifade ediniz.

3.Haşmet yukarıda sayılan özellikleri taşımadığı için çevresinde sevilen biridir. somurtkan, iletişime kapalı, duygu ve düşüncelerini açıklamaktan çekinen, çevresiyle iletişim kurduğu zaman da çevresini sürekli eleştiren kişiler toplumda pek sevilmez ve kimse de onlarla ilişkiye girmek istemez.

4. Haşmet Gülkokan’ın çevresiyle kurduğu iletişimden hareketle iletişimin insan hayatındaki önemi ve değeri ile ilgili neler söylenebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları aşağıdaki şemada bulunan noktalı yerlere yazınız.
insanlar arasında anlaşmayı ve paylaşmayı sağladığıbilimin gelişmesine katkı sağladığısosyalleşmeyi sağladığı

2 1 2
2012-10-07T12:38:26+03:00

Biz dili ne kadar iyi tanıyor, dili ne kadar iyi kullanıyorsak iletişimimiz o kadar iyi olacaktır. Dil bizi başkalarına, başkalarını ve başka nesneleri bize yansıtan bir aynadır. Dili doğru kullanmak, doğru anlamak gerekir. Kullandığımız çağdaş araçlardaki göstergelerin, ekranların, ibrelerin bir an için bozuk olduğunu düşünün. Bu bir felakettir. Fakat bir toplum için ondan daha büyük bir felaket vardır ki o da insanlar arasında, bir iş bölümü içinde görev alan kişiler arasında, fikir ve görüş alışverişinde bulunanlar arasında dil aynasının görevini tam yapamamasıdır. Düşüncelerimizin anlaşılmasını istiyorsak, bunun en kestirme yolu dile hâkim olmaktır.
0