Cevaplar

2013-01-17T08:13:41+02:00

DİKSİYON ÇALIŞMALARI

 1.Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış. Biz de bize biz derler, sizde bize ne derler?Gül dibi bülbül dili gibi,gül dibi bülbül dili.

 Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.

 .Ocak kıvılcımlandırıcılardanmısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım.

 Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar,nesi için Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar?Kârı için çatalca’ da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Üç tunç tas kayısı hoşafı.

 Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse,dört deryadan dört dert,dört dergahtan dört dev çıkar. Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı. Zaman saman satar,saman zaman satar.

 Al bu takatukaları takatukacıya takatukalaşmaya götür. Takatukacı takatukaları takatuka lamam derse;takatukacıdan takatukaları takatukalaşmadan al da gel.

 Şemsi Paşa Pasajı.

 Nankör nalbant nalları nallamalı mı,nallamamalı mı?

 Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.
 İşlek işlemeci,işlemeli işleri işlikte işleyerek işletmeciye işyerinde izletti.

 .Ilgarcı ılgar, ılgıngillerin ılgancırı ırgalayarak,ılgıt ılgıt ılgımlardı.

 Pısırık pırlak pırnallıklarda pır nallanırken pılı pırtısını pısırık pıtraklara pıtır pıtır pırtlattı.

 Üçüncü üçkağıtçı,üçetek üçleşerek üç teker arabayla süzül süzül süzülen süzgeçleri süzdü.

 .Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp. A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı a be kuru dayı. Şu odayı badanalamalı mı,yoksa badanalamamalı mı?

 .Sen seni bil,sen seni,bil sen seni,bil sen seni,sen seni bilmezsen patlatırlar enseni.

 Şu karşıda bir dal,dal sarkar kartal kalkar,kartal kalkar dal sarkar,dal kalkar kantar tartar.

 Şu köşe yaz köşesi,şu köşe kış köşesi,ortadaki su şişesi.

 Şiş şişeyi şişlemiş,şişe kesişe kiş demiş.

 El alem ala dana aldı ala dana landı da biz bir aladana alıp da aladanalanamadık.

 .Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?

 Bu yoğurdu mayalamalı damı saklamalı, mayalamamalı da mı saklamalı?

 Sizin damda var,beş boz başlı beş boz ördek, Değirmene girdi köpek, Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek, Değirmenci çaldı kötek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek Hem kepek yedi köpek,Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe, Hem kötek yedi köpek. Siz de bizci leyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz,demiş.

 Bir tarlaya kemeyken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne;kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü,kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

 Getirince el getirir,yel getirir,sel getirir;götürünce el götürür,yel götürür,sel götürür.

 Bu mum, umumumuzun mumu.

 

FONETİK DİKSİYON BEDENDİLİ

FONETİK : SES BİLGİSİ

Yazı dilindeki basit alfabe sistemi. bütün sesleri göstermeye yetmediği için konuşma dilindeki sesleri bütün incelikleri ile belirleyen ses bilgisi. Bu yüzden fonetik diksiyonun esaslı bir yardımcısıdır. Bir başka ifade ile diksiyonda seslerin meydana gelmesinin ve ses organlarını inceleyen yardımcı bir bilgidir.


DİKSİYON : GÜZEL KONUŞMA SANATI

1- Söz söylerken duygu ve düşünceleri doğru,üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin ahengini,söylenişi,jesti,mimiği,alınacak tavırları yerinde ve güzel kullanma san:atıdır.

1.Jest,Mimik,Tavır kullan.
2.Ses tonunun kimliği
3.İletişim en güçlü silahtır.
4.Her şey yerinde,zamanında,dozunda makbuldür.
5.İlerlemek için çok gözlem yapmalı.


İKİ TÜRLÜ HEYECAN VARDIR :

1.Hayattan kopmama,başarı kazanma
2.Nabzınızın attığı... yanak kızarıklığı,
vücudun terlemesi,Vs....
GÜÇLÜ BİR NEFES İÇİN :

 

Diyafram kasları kullanılır. Uzun süre konuşabiliriz. Nefesimizin yetmediği anlarda küçük bir nefes alıp ve devam edilir. Aç karnına çalışma yap. Nefesinizi iyice alın. Uzun ve gür sesler çıkarmaya çalış. Nefesinizin gitmesine yakın sesteki nitelik yavaşça kaybolacak ve titreşimler olacaktır. Uygulamayı doğru yapıp yapmadığını anlamak için kafes biçiminde elini yüzüne kapat. Sesleri çıkarırken yüz hatlarının da titreşim duyarsa doğru yapıyorsun demektir.(Maske Sesi)

0