Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-17T12:06:22+02:00

 Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

    Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

    Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

    Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, al tında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.

    Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır.

    Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda; mülkle olan sınır çizgisi,

    Diğer karayollarında; yarmaca, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi,

    Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir.

0