Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-17T13:36:20+02:00

Kimyasal Tepkimelerin Denkleştirilmesi

Kimyasal tepkimelerde bir denklemi denkleştirirken,denklem eşitliklerini eşitleyip denkleştirmemiz mümkündür.Böylece bir eşitliği yazıp denklemi denkleştirmiş olacağız. Örneğin Karbon-Hidrojen-Oksijen içeren bir bileşiğin yanması.Karbon-Hidrojen-Oksijen içeren bileşikler oksijen gazı ile yakıldığında karbondioksit ve su verirler.
 
 Formül İfadesi: C6H14O4 + O2 → CO2 + H2O

 
 C Eşitliği : C6H14O4  + O2 → 6CO2 + H2O
 
 H Eşitliği : C6H14O4  + O2 → 6CO2 + 7H2O 
 
 Bu durumda denklemin sağ tarafında 19 oksijen(O) atomu vardır(yedi su molekülünden 7 ve altı karbondioksit molekülünden 12 oksijen atomu olmak üzere).Sol tarafta 19 oksijen atomu olması için , 4 oksijen bileşikte bulunduğundan ilave 15 oksijene gerek duyulmaktadır.Bu nedenle O2 nin katsayısı 15/2 olmalıdır. 
 
 
 O Eşitliği : C6H14O4 + 15/2O2 → 6CO2 + 7H2O (denklem eşitlendi)
 
 
 Katsayıların son kez düzenlenmesi:Kesirli sayılar kabul edilebilir olmasına karşın,genel eğilim tüm katsayıların tam sayı olacak şekilde çarpılmasıdır.Bu eşitlik tüm katsayılar iki ile çarpıldığında kesirden kurtarılmış olur.
 
 
 2C6H14O4 + 15O2 → 12CO2 + 14H2O (katsayılar tam sayı olarak eşitlendi)
 
 
 Son Kontrol: Denklemin tam olarak eşitlediğinden emin olmak için son kontrolümüzü yapıyoruz.
 
 
 Sol Taraf: (2*6)=12C;(2*14)=28H;[(2*4)+(15*2)]=38O
 
 
 Sağ Taraf: (12*1)=12C;(14*2)=28H;[(12*2)+(14*1)]=38O
 
 
 Görüldüğü gibi bir eşitlikten yararlanarak kimyasal tepkime denklemimizi doğru bir şekilde denkleştirmiş olduk

0