Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-17T13:50:19+02:00

Fatih, Karadeniz’in Anadolu kıyılarının güvenlik sorununu çözmek ve Anadolu’nun siyasi bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Karadeniz Bölgesi’ne seferler düzenledi.

 

-Ayrıca, Karadeniz’i tamamen bir Türk gölü haline getirmeye çalıştı.

 

 

Amasra’nın Alınması (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

-Batı Karadeniz’de önemli bir ticaret merkezi olan Amasra, Cenevizlilerin elinde idi.

 

-Denizden ve karadan kuşatılan Amasra fethedildi.

 

 

Sinop’un Alınması (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

-Sinop, İsfandiyaroğulları (Candaroğulları)nın elinde idi.

 

-Fatih bu beyliğin üzerine bir ordu göndererek şehri topraklarına kattı.

 

-Ayrıca Anadolu Türk birliği adına önemli bir adım daha atılmış oldu.

 

 

Trabzon’un Alınması (1461) (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

-IV. Haçlı Seferi sonunda Trabzon’da bir Rum Devleti kurulmuştu.

 

-Rum imparatorları Bizans’la aynı soydan gelmekteydiler.

 

-Bu imparatorluk, ilerde İstanbul üzerinde hak iddia edebilirdi.

 

-Ayrıca bu devlet, Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir tutum içerisinde idi.

 

-Bazı Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtıyor, Akkoyunlularla ortak hareket ediyordu.

 

-Fatih, Trabzon’u karadan ve denizden kuşattı.

 

-Zor durumda kalan Rum kralı şehri teslim etti.

 

-Böylece Trabzon da Osmanlı topraklarına katıldı (1461).

 

Trabzon’un alınmasının sonuçları;

 

1. Karadeniz’in güney kıyılarının fethi tamamlandı.

 

2. Osmanlıların bölgeden geçen ticaret yolları üzerindeki etkinliği arttı.

 

3. Osmanlılar, Karadeniz’de önemli bir limana sahip oldular.

 

 

Kırım’ın Alınması (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

-Fatih Sultan Mehmet, Amasra, Sinop ve Trabzon’u alarak Karadeniz’in Anadolu kıyılarında egemenlik kurmuştu.

 

-Karadeniz ticaretini tam olarak güvenlik altına almak için Kırım’ın da alınması gerekiyordu.

 

-Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Kırım Yarımadası’nda bir Türk devleti olan Kırım Hanlığı vardı.

 

-Venedikliler ve Cenevizliler, yarımadanın kıyılarında koloniler kurup Kırım’ı ekonomik yönden kendilerine bağlamışlardı.

 

-Bu sırada Kırım. Hanlığı’nda iç karışıklıklar başlamıştı.

 

-Kırım halkı ile Cenevizliler arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.

 

-Kırım halkının Cenevizlilere karşı (bilgi yelpazesi.net) Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki büyük bir donanmayı Kırım’a gönderdi.

 

Venedik ve Cenevizlilerin elindeki şehirler ele geçirildi.

 

Kırım’ın alınması ile;

 

1. Venedik ve Cenevizliler Karadeniz’den tamamen çıkarıldı.

 

2. Kırım Hanlığı, Osmanlı himayesine girmeyi kabul etti (1477).

 

3. Karadeniz ticaret yolları tamamen Osmanlıların eline geçti.

 

4. Karadeniz, Türk gölü haline geldi.

 

-II.Beyazıt döneminde Karadeniz sahillerinde yer alan Boğdan üzerine sefer düzenlendi.

 

-Kili ve Akkerman kaleleri Osmanlı egemenliğine girdi (1484).

 

Bu seferler sonunda;

 

-Osmanlı toprakları Kırım’la karadan birleşti.

 

-Karadeniz’in batı sahilleri de Osmanlıların hakimiyeti altına girdi.

 

-Karadeniz’in güvenliği tam olarak sağlandı.

1 5 1
2013-01-17T13:50:38+02:00

kırım ın fethi en iyi cevap seçer misn

1 5 1