Cevaplar

2013-01-17T15:34:53+02:00

Dil, duygu, düşünce ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak, başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş bir araçtır Kültür ise; bir toplum ve milleti diğer toplum ve milletlerden farklı kılan ve ona kendine has bir kimlik kazandıran, zaman ve coğrafya içinde meydana gelmiş maddi ve manevi her türlü değerler bütünüdür

Dil sayesinde geçmiş ve gelecek bizim için gerçek haline gelir Dil, hemen hemen bütün kültür tariflerinde onu teşkil eden değerler manzumesinin başında yer alır Bu durum, dil – millet ve dil – kültür ilişkisini açıkça ortaya koyduğu gibi aynı zamanda dilin ve kültürün varlığı, bütünlüğü, gelişmesi ve devamlılığındaki önemini de sezdirir

Öncelikle şu gerçek bilinmelidir ki, her “millet” adını taşıyan toplumun kendine mahsus bir dili vardır Bir başka ifadeyle, millet olmanın en temel şartlarından biri ve belki de en önemlisi, o milleti oluşturan insanların ortak bir dile sahip olmalarıdır Dil birliği, insanların bir arada, toplum veya millet halinde yaşayabilmelerinin en önemli şartıdır 

 

1 5 1