Cevaplar

2013-01-17T15:39:20+02:00
Ankara Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi.

Osmanlılar, Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu’da Türk Birliği’ni büyük ölçüde sağlayarak Doğu Anadolu’ya ulaştılar. Osmanlılar, bu dönemde doğu dünyasının güçlü devleti olan ve İran, Irak ile Azerbaycan’ı topraklarına katmış bulunan Timur İmparatorluğu ile komşu olmuşlardı. Bu durum iki devlet arasında savaşı kaçınılmaz hale getirmiştir.

SAVAŞIN NEDENLERİ:

Timur’un Doğu (Çin) Seferi öncesinde batısında güçlü devletler bırakmak istememesi,
Türk geleneklerinden dolayı iki Türk hükümdarında da ”Cihan hakimiyeti” düşüncesinin bulunması,
Topraklarını sürekli genişleten iki devletin sınır komşusu olması,
Osmanlı topraklarına katılan Anadolu beyliklerinin Timur’a sığınmaları ve Timur’u, Yıldırım Bayezid’e karşı kışkırtmaları,
İki hükümdarın birbirlerine karşı hakaret içeren mektuplar göndermesi,
Timur’un Osmanlı topraklarına girerek katliamlar yapması.

Yukarıdaki nedenlerle iki hükümdar Ankara’nın Çubuk Ovası’nda karşılaştı. Ankara Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı kuvvetleri üstün durumda olmasına rağmen, Anadolu beyliklerinden toplanan askerlerin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi, Osmanlı Ordusu’nun savaşı kaybetmesine neden olmuştur. Savaş sırasında Yıldırım Bayezid esir düştü (1402). Sekiz ay kadar esir hayatı yaşayan Yıldırım Bayezid, üzüntüsünden hastalanarak vefat etmiştir (1403).

SAVAŞIN SONUÇLARI:

Anadolu Türk Birliği bozuldu. Osmanlı Devleti’ne katılmış olan Türk beyliklerinin birçoğu tekrar kuruldu ve kendi aralarında mücadelelere başladılar.
Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.
Balkanlar’daki Türk ilerleyişi durdu ve bir kısım topraklar elden çıktı.
Bizans Devleti bir süre daha varlığını sürdürme imkanı buldu.
Yıldırım Bayezid’in oğulları Timur’un hakimiyetini tanıdılar.
Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları başladı ve Osmanlı Devleti’nde ”Fetret Devri” yaşandı.

   
1 4 1
En İyi Cevap!
2013-01-17T15:40:47+02:00

(1402) Ankara Savaşı'nın Nedenleri

1. Timur'un cihan hakimi olma amacıyla büyük bir imparatorluk kurmak istemesi
2. Timur'un, Çin'e yapacağı seferde Batı'da güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
3. Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'un Osmanlı Devleti'ne sığınması
4. Türkmen Beylerinin Timur'a sığınması ve Beylerin Timur'u kışkırtması.

Ankara Savaşı (1402)

-Timur, 1402 yılında Anadolu'ya girerek, Sivas'ı aldı.
-Yıldırım Bayezit ve Timur Çubuk Ovası'nda karşılaştı.
-1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu yenildi ve Yıldırım Bayezit esir düştü.

Ankara Savaşı'nın Sonuçları

1. Yıldırm Bayezit Timur'a esir düştü ve esaret altında öldü.
2. Anadolu'da Türk birliği bozuldu ve beylikler yeniden kuruldu.
3. Batı'ya olan Türk ilerleyişi yavaşladı ve İstanbul'un fethi gecikti.
4. Bizans İmparatorluğu geçici bir süre de olsa kendini toparlama fırsatı buldu.
5. Fetret Dönemi başladı.

1 5 1