Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-17T15:55:14+02:00
Vahiy nedir?

İslamiyet'teki bir terim olan Vahiy, Allah Teala"nın, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir

Vahiy'in lügat manası

İşaret etmek, yazı yazmak, yazılmış name ve kitabe, elçi göndermek, ilham etmek ve gizlice söz söylemek manalarına gelir.

Vahiy'in ıstılahı manası

Yüce Allah’ın peygamberine dini bir hükmü bildirmesi, onun kalbine nakşetmesidir.

Vahiy'in geliş şekilleri nelerdir ?

1- Vahiy'in en eski, yani ilk şekli Hz. Peygamber (s.a.v)in uyku halinde iken gördüğü sadık (gerçek) rüyalardır.

Hz. Peygamber sonradan bir hakikat olarak zuhur edecek olan hadiseleri bu rubaları ile daha önceden görmüş oluyordu.

2-Cebrail (a.s) görülmediği halde Hz. Peygambere çok net bir ses halinde gelen vahiy'dir. Bu çok net sesi Peygamberimiz çan sesine benzetmişti. Kendisine gelen vahyin en aşır şekli bu idi. Net ses bittiği zaman Hz. Peygamber Allah tarafından ve Cibril vasıtası ile bu şekilde vahiy olunan sözleri aklında tutmuş oluyordu.

3- Cebrail (a.s) tarafından Hz. Peygamberin kalbine nefes (üflemek) suretiyle yapılan vahiydir.

4- Cebraillin insan suretinde gelip, Peygamberimize vahiy getirmesidir. Hz. Peygambere en kolay gelen vahiy budur. Ekseriya "Dıhye" adındaki sahabi suretine girerek gelirdi.

5- Cebrail’in Hz. Peygambere uyku halinde iken vahiy getirmesidir.

6- Hz. Peygamberin uyanık bulunduğu sırada Cenab-ı Hak ile konuşma şeklinde vuku bulan vahiydir.

7- Vahiy meleğinin kendi asli sureti üzere görünerek tebliğde bulunmasıdır. Bu suretle vahiy, Hz. Peygambere yalnız iki defa vaki olmuştur.


Kaynak: http://vahiy.nedir.com/#ixzz2IEzyWIbA
2 5 2
2013-01-17T15:55:19+02:00

Vahiy; Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir.

1 5 1