Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-17T16:10:56+02:00

manda ve himaye reddedilmiştir :)

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-17T16:11:34+02:00

Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

* Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükümeti’nin iş yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.

* Vatanı korumaya ve istiklali elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır.

* Kuvayi Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel prensiptir.

* Manda ve himaye kabul olunamaz.

* Milli Meclis’in derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

* Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır ve teknik, sınai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder.

1 5 1