Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-17T16:31:11+02:00

 Azerbaycan
* Kazakistan
* Kırgızistan
* Kuzey Kıbrıs
* Özbekistan
* Türkiye
* Türkmenistan

2 3 2
2013-01-17T16:31:35+02:00

2527 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre; “Bu Kanunun amacı; Türkiye’de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilâtı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak sağlamaktır”.

0