Cevaplar

2013-01-17T17:23:13+02:00

Türkçe dil bilgisinin en önemli konularından olan fiiller ve fiil çatısı, fiil ile nesne-yüklem ilişkisini, özne-yüklem ilişkisini, fiil türlerini, geçişli geçişsiz fiiller olarak ele alıp incelendiği bir bölümdür. Bu eğitim makalemizde, fiil çatısı, geçişli geçişsiz fiiller, ettirgen, oldurgan, edilgen, dönüşlü fiiller, ekfiil, ekeylem, dilek, şart, istek kipleri ile ilgili dil bilgisi konuları anlatılacaktır. Dersimize öncelikle fiilin tanımını yaparak başlayalım, fiil nedir? Fiil; Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere FİİL denir. Bir cümlede yer alan sözcüğün fiil soylu mu isim soylu mu olduğunu anlamak için –me, -ma olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız.Eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir. Getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir.

0
2013-01-17T17:23:18+02:00

İSİMDEN FİİL FİİLDEN İSİM İSİMDEN İSİM GİBİ

 

Fiilde Edim (Anlam):

Fiillerin iş, oluş, kılış ve yargı olan temel an­lamlarına edim denir. Fiilleri edimlerine göre üç grupta inceleyebiliriz:

1. Kılış (iş) Fiilleri: Bir iş, hareket anlatan bu fiiller, nesne alabilir. Bu fiillere yöneltilen "neyi, kimi" sorularına cevap alınabilir:

Çizmek, okumak, yazmak, kazmak, sevmek, bulmak, görmek...

2. Durum Fiilleri: Herhangi bir varlığın için­de bulunduğu hali (durumu) anlatan fiillerdir. Bu fiiller genel olarak nesne almazlar. Varlığın irade­sine bağlı olarak gerçekleşen fiillerdir:

Yürümek, uçmak, oturmak, uyumak, sevin­mek, ağlamak... Bu fiiller "neyi, kimi" sorularına cevap vermedikleri için nesne almazlar.

3. Oluş Filleri: Herhangi bir varlıkta irade dışı meydana gelen değişikliği anlatan fiillerdir. Oluş bildiren fiiller nesne almazlar:

Acıkmak, büyümek, sararmak, yaşlanmak, doymak, uzamak... GİBİ KELİMELER

1 5 1