1.(pVq)=>q bileşik önermesine denk olan bileşik önerme nedir çözümlü lütfen.

2.(p^q)=>q' önermesinin karşıt tersi nasıl bulunur çözümlü

3.p=>(q^p)bileşik önermesinin olumsuzu nedir çözümlüü

cevapları 1.p'Vq çözümünü istiyorum

2.(p^q)' çözümünü istiyom

3.p^q' çözünü istiyom çözüm derken nasıl bulunduklarını yani yanlış anlamayın...

1

Cevaplar

2012-10-07T13:04:38+03:00

1.(pvq)'vq=(p'^q')vq=(qvq')^(qvp')=1^(qvp')=qvp'    dir

 

0