Yer kabuğunun iç kısımları yüksek sıcaklıktadır ve buradaki bütün maddeler erimiş hâldedir. Bu maddeler, bazen yer kabuğundaki kırıklar boyunca yer yüzüne yükselir. Bu olaya volkanizma denir. Yeryüzüne çıkan maddeler bazen üst üste birikerek kabartılar oluşturur. Tek dağların bir kısmı bu şekilde oluşmuştur. Günümüzde 550 kadar volkan hâlen etkin durumdadır. Bunların %60'ı Büyük Okyanus'un kıyılarında, %20'si Akdeniz kuşağında, kalanı ise okyanus ortasındaki sırtlarda yer alır.

Yukardaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangilerine varılmaz?


I. Doğal coğrafyanın nedensellik ikesile ilgili örnek vardır.


II. Jeomorfolojinin inceleme alanlarından biri örneklendirilmiştir.


III. İnsan ile doğa arasındaki etkileşime değinilmiştir.


VI. Coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgili örnek vardır.


A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) III ve VI

E) II, III ve IV


Lütfen cevabınızı verirken neden o cevabı seçtiğinizi belirten bir açıklama yapın.


Kaynak: Lider Yayıncılık (1) Coğrafya 9.sınıf Sayfa 25


1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-07T13:01:51+03:00

B)Yalnız III  çünkü volkonizmanın insana olan etkileşiminden bahsetmemiş.

2 5 2