Cevaplar

2013-01-17T18:12:25+02:00

1) Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.

 

2) Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler.

 

3) Hücreler bölünerek çoğalırlar.

 

Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir. İş bölümü ve doku oluşumu yoktur.

 

Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölümü ile olur.

 

En basit çok hücreli ya da en karmaşık tek hücreli Volvox’ tur. Volvox' ta işbölümü vardır ama doku oluşumu yoktur.

 

Tek hücrelilerin oluşturduğu topluluğa koloni denir.

 

Bilinen en büyük hücre deve kuşu yumurtasıdır. Bilinen en uzun hücre ise sinir hücresidir.

 

1 5 1
2013-01-17T18:12:44+02:00

Ücre Teorİsİ : hücre teorisi , hücre teorisi nedir , hücre teorisini yazınız vs.. 

HÜCRE TEORİSİ
Hücre tanımlaması ilk kez Robert Hooke tarafından, şişe mantarından aldığı kesitlerin mikroskopta incelenmesinden sonra, yapılmıştır. Ancak araştırıcının gözleyebildiği, canlı hücreler değil, sadece mantarlaşmış hücre duvarlarıydı. Daha sonra gelişen mikroskop ve başka araçlar yardımıyla hücrenin yapısı ve özellikleri anlaşılabilmiştir.
Hücre kavramının gelişmesi, hücre ile ilgili bir hipotezi ortaya atılmasına, bu hipotezin kökleşmesi ise hücre teorisinin oluşmasına neden oldu.
“Bir hücreli organizmalardan, meşe ağaçlarına ve insanlara kadar bütün canlılar hücrelerden oluşmuşlardır.” Biçiminde ifade edilen hücre teorisi şu varsayımları kapsar. 
1. Canlıların temel yapı ve görev birimleri hücrelerdir.
2. Hücre bölünmesi, ana-baba hücrelerdeki kalıtsal maddenin döllere aktarılmasını sağlar.
3. Hücreler bağımsız olmakla beraber iş bölümüne de katılabilirler.


1 5 1