Cevaplar

2013-01-17T18:24:02+02:00

Coğrafya,insan hayatını nasıl etkilemektedir?
Coğrafya insan yaşamanını doğrudan etkilemektedir. Çünkü insanlar bulunduğu yerin coğrafi özelliklerine göre hareket ederler. Giyim şekilleri, yapılan evler, yetiştirilen ürünler, yaptıkları uğraşlar yani kısaca coğrafya  insanların yaşam koşullarını her yönü ile etkiler

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-17T18:24:58+02:00

Coğrafya bilgileri de değişir.Coğrafya, önce insandır. İnsan için çevreyi, doğayı inceler. Doğanın insanda, insanın doğada bıraktığı izleri anlamaya çalışır. İnsan- çevre etkileşimini ortaya koyar. Bunu bir disiplin içinde yapar. Bu dinamizmin farkında olmak zorundayız. Ancak farkında olursak dinamizme yön verme sansımız olabilir. İnsanın ilk ortaya çıkışından itibaren ve bundan sonraki süreçlerde, coğrafya insanların yaşam biçimlerinde büyük bir etkiye sahiptir. İnsanlar tarihi süreç içerisinde yaşayış özelikleri bakımından birbirlerinden ayrılmaya başlamışlardır. Buna binaen insanların yaşayış şekilleri toplumdan topluma farklılık arz eder. Bu farklılığın oluşmasında toplumların beslenme, giyim, çalışma, yerleşim biçimleri, uğraş alanları ve dilleri gibi etkenler önemli yer tutar. Toplumların farklılaşmasında, farklılığı oluşturan etkenlerin teşekkülünün temelinde coğrafyanın etkisi söz konusudur. İnsanın ilk olarak karşılaması gereken ihtiyacı beslenmedir. Çünkü insan bütün canlılar gibi beslenmeden yaşamını sürdüremez. Bu nedenle insanlar ilk olarak beslenmeye ihtiyaç duyarlar. 

Beslenme ihtiyacını karşıladıktan sonra ise barınma ihtiyacı ortaya çıkar. Kendini doğa olaylarından ve vahşi hayvanlardan koruma zorunluluğunu hisseder. Bu düşünce ile barınmak için barınaklar yapılır. Bu barınakların hangi maddeden yapılması gerektiğini ise coğrafya tayin eder. Yine İnsanların dillerinin oluşumunda ve gelişiminde, giyim biçimlerinde, yerleşim şekillerinde, uğraş alanlarında, velhasıl kültürel öğelerin teşekkülünde ve kültürün şekillenmesinde coğrafyanın etkisi kaçınılmazdır. Bu saiklerden dolayı, insanların yaşadıkları coğrafyanın bilincinde olması gerekir. Yaşamını sürdürdüğü coğrafi bölgeye bu bilinçle yaklaşılırsa coğrafyanın imkânlarını, coğrafyaya zarar vermeden kendi lehine çevirebilir ve coğrafyadan daha bilinçli imkânlar elde edebilir. iyi bilgilerle

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/312654-cografya-insan-hayatini-nasil-etkiler.html#ixzz2IFbeNblp

0