Cevaplar

2013-01-17T20:10:49+02:00

Stoplazma hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran sıvıdır. İçerisinde su, organik ve inorganik maddeler, vitaminler, RNA ve çeşitli salgılar bulunur.
Hücrede bulunan organeller şunlardır:
-Ribozom
-Endoplazmik retikulum
-Golgi cisimciği
-Lizozom
-Koful
-Sentrozom
-Mitokondri
-Plastidler
>>Kloroplast
>>Lökoplast
>>Kromoplast

2 5 2
2013-01-17T20:12:32+02:00

Çekirdek: Hücrenin beyni sayılabilecek bu organel, çoğu kaynakta sitoplazma içerisindeki bir organel olarak sınıflandırılmaz

Mitokondri: Hücrenin enerji üretim merkezleridir. Hücrenin enerji ihtiyacına göre sayıları farklılık gösterebilir.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içi ağ yapısını oluşturan bu organel, aslında çekirdeğin dış zarının bir uzantısıdır.

Ribozom: Protein ve RNA moleküllerinden meydana gelen bu organeller, protein sentezinde anahtar görevdedir.

Lizozom: İçeriğinde asit karakterde enzimleri taşıyan ve bitki hücrelerinde bulunmayan bu organel, büyük biyomoleküllerin, çeşitli hücre içi veya dışı yapıların parçalanmasında rol alır. Yaşlanan hücreler veya organellerin parçalanması da lizozomlar tarafından gerçekleştirilir.

Golgi cisimciği: Hücre içinde oluşturulan bütün salgıların, deyim yerindeyse �paketlendiği� organeldir. Salgı moleküllerine son şekillerinin verilmesi

1 5 1