Cevaplar

2013-01-17T19:01:43+02:00
Elhamdü li’llahi Rabbi’l-Alemin” dediği zaman
Allahü  Teala:
-”Bana hamd etti” Kul ;
-” Er-Rahmani’r-Rahim.” dediği zaman
-Allahü Teala “Kulum,beni umumi ve hususi merhametle andıBana sena etti.” buyurur. Kul; “Malik Yevmi’d-din” dediği zaman
Allahü Teala ” Kulum ,beni tazim etti;Beni yüceledi.” buyurur.
1 1 1
En İyi Cevap!
2013-01-17T19:02:01+02:00

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

1 5 1