Cevaplar

2013-01-17T19:02:47+02:00

Sporun İnsan Hayatındaki Önemi

Boş zamanlarımızı değerlendirmenin aktif alanlarından biri ve kuşkusuz başta geleni spor; insan gücünün gelişmesinde, gençlerin yetişmesinde gerekli olan eğitim dalları arasındadır.

Çağlar boyu sporun amacı; daha hızlıyı, daha yükseği, daha güçlüyü elde etmek olmuştur.

Sporun doğuşunda ve gelişmesinde insanın tabiatla savaşı rol oynamıştır. Bu savaşı kazanmak, tabiata hâkim olmak için harcanan çabada, duyulan mutlulukta sporun yeri vardır.

Spor, bedenî ve ruhî yetenekleri, düzenli, dengeli, amaca uygun olarak geliştirmek ve gereğinde bunlardan en iyi biçimde yararlanmak için yapılır. Diğer yandan spor, gençlik çağının en önemli meselelerinden biri olan arkadaşlığı, en iyi, olumlu, güvenilir olarak geliştiren bir araçtır. Ortak bir amaca çalışmaya, gelişmeye, başarıya yönelmiş; sevgiye, saygıya dayanan arkadaşlık ilişkileri hem çok sağlam olur hem de gencin kişilik kazanmasına büyük katkılar yapar.

Gençlik çağındaki kendini arayış, toplumsal rol üstlenme ve sorumluluk kavramının gelişmesinde en etkin eğitim yollarının başında spor gelir. Bedeni gücün gelişmesi ve yeteneklerin ortaya çıkması gence güven kazandırır. Bedenin çaba gücünü genel olarak geliştirmek ve sağlıklı olmak için tüm bedeni hareket ettiren spor hareketleri en elverişlisidir. Çünkü bu yoldan kasların tamamı, dolaşım ve soluk alma organları hareket ettirilir.

Spor oyunları, direnmenin uzun süre devam ettirilmesini, kısa aralıklarla bir çok hareketler yapılmasını ve organizma üzerinde, gücü harekete getiren etkiler meydana gelmesini sağlar.

Hangi spor dalı içinde olursa olsun; bedeni gücü ve yetenekleri yarışmalarda en iyi biçimde kullanmak için harcanan çaba, düşüncenin gelişmesinde olumlu rol oynar. Bu yetenekleri düzenli ve dengeli olarak amaca en uygun geliştiren vegereğinde bunlardan en iyi biçimde yararlanmasını bilen insan, sporda başarıya ulaşır.Bu; zekâ, düşünce ve kişiliğin gelişmesiyle olur.

Çağdaş ve ileri spor anlayışını benimseyen ülkelerde gençler, ilmî çalışmalarla yetiştirilmektedir. Hangi dalda olursa olsun, ister ferdî, ister takım halinde yapılan sporlara katılan gençlere önce, insan gücünü geliştirme diyebileceğimiz "Kondisyon" verilmektedir.

Spor, gençlik çağında kendini arayış meselesine en olumlu yardımcıdır. Gence bir amaç uğruna çaba harcamasını, bunun için iradesini kullanmasını, fedakâr ve sebatlı olmasını öğretir. Başarının ancak çalışmayla olabileceğini, başarıya ulaştıkça çevrenin ilgisini ve beğenisini kazanacağını öğretir. Kurallara uygun olarak yapılan hiçbir spor karşılaşmasında ya da yarışmada başarısızlığın alkışlandığı, güçsüzlüğün üstünlük elde ettiği, çalışmayanın kazandığı görülmemiştir. Spor yapan genç başarı için kendine güvenmeyi ve yeteneklerini iyi kullanmanın gerekli olduğunu öğrenir.

Ferdi ya da grup içinde yapılan sporlarda, gencin kendine düşen görevi en iyi biçimde yapması onda sorumluluk duygusunu geliştirir. Görülüyor ki, yaygın olarak sağlıklı gençlerin gelişmesi, hangi dalda olursa olsun; başarılı sporcuların yetişmesi, ilmî temellere dayanan anlayış içinde insan gücünün eğitimine bağlıdır. Önce bu eğitimin yapılacağı kuruluşlara, bu eğitimi yapacak kişilere ihtiyaç vardır.

Bugün milletlerarası yakınlaşmalarda spor karşılaşmalarının büyük önemi vardır. Belirli aralarla düzenlenen spor karşılaşmaları dünya gençlerini birbirine kaynaştırır, aralarında centilmence yarışma ruhunu geliştirir. Daha genç, daha zinde bir neslin varlığını devam ettirmek için, öyleyse boş zamanlarımızda spor yapmalı; sporun beden, ruh ve zekâ kabiliyetini geliştirici ö-zelliklerinden faydalanmasını bilmeliyiz.

3 3 3