Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-17T19:15:33+02:00

Metallerle ametaller arasında oluşan bileşiklere iyonik bileşikler denir.

Çok Atomlu İyonlar (kökler)

İki ya da daha fazla atomdan oluşan yüklü gruplara kök denir. Kökler anyon ya da katyon olabilir.

İyonik Bileşiklerin Köklerinin Yazılması

Şu kurallara göre yazılır;
- Önce pozitif yüklü iyon yani katyon sonra negatif yüklü iyon yani anyon yazılır. 
- İyonların yük değerleri element sembollerinin sağ alt köşelerine mutlak değerleri alınarak çaprazlanır.
NOT: Eğer iyonlardan biri kökse çaprazlama yapılırken kök parantez içine alınır ve yazılacak olan sayı parantezin sağ alt köşesine yazılır.
- İyonların yüklerinin sayısal değeri eşit ya da birbirinin katıysa sadeleştirilerek çaprazlanır.

İYONİK BİLEŞİKLERİNİN ADLANDIRILMASI

Katyonların Adlandırılması: Katyonlar adlandırılırken, elementin adı aynen kalır. Bir bileşik adı okunurken katyon adı aynen okunur.

Anyonların Adlandırılması: Anyonlar adlandırılırken element adının sonuna –ür eki gelir.

1 5 1