Cevaplar

2016-01-30T01:23:08+02:00
Şu baş in da su suz can ver mek te yim yav ru lar im şu suz gi de mem av ci
0