Cevaplar

2012-10-07T13:19:40+03:00

Kültürel Farklılık ve Kültürel Benzeşme
Toplumları birbirinden ayıran kültürel özelliklerin bütününe kültürel
farklılık adı verilir. Toplumda farklı kültürel grupların olması o toplumun kültürel
zenginliğini gösterir. Kültürel farklılıklar da ancak kültürel hoşgörüyle geliştirilip
zenginleştirilir. Toplumlar, kültürel farklılıklarını koruyup geliştirdikleri gibi ortak
kültürel özellikleri de geliştirmeye çalışırlar. Bir ülkede farklı kültürlerin birbirleriyle
kaynaşması kültürel benzeşmeyi geliştirir. Özellikle kitle iletişim araçlarının
gelişmesi ve yaygın kullanılması, kültürlerin birbirlerini daha yakından tanımasını
sağlamıştır.
Farklılıklarla birlikte yakınlaşma ya da benzeşme gerek ulusal gerekse de
uluslar arası kültürü zenginleştirir. Örneğin; bir insanın gerek ana dilini konuşması
gerekse de bir başka dili öğrenmesi kültürel yakınlaşmayı ve zenginliği gösterir.
Bireylerin farklı kültürel özelliklere hoşgörü ve saygıyla bakmaları,
toplumsal uyumun ve beraberliğin sağlanmasında önemlidir.

0
2012-10-07T13:19:47+03:00

herkes aynı ortamda yaşayamaz ve herkesin kültürel değeri farklıdır

0