Cevaplar

2013-01-17T19:27:49+02:00

1)Çekirdeğin hücredeki görevi nedir?
-Hücrede bölünmenin,bümenin,onarımın denetim merkezidir.
2)Kaç bölümde incelenir,isimleri?
-4 bölümde incelenir.Çekirdek zarı,çekirdek plazması,çekirdekçik.kromatin ve kromozomlardır.
3)Çekirdek üzerindeki parlar ne işe yarar?
-MRNA ve TRNA’ların geçişini saglar.
4)Çekirdek plazması nelerden oluşmuştur?
-Su,nükleoitler,ATP,RNA ve enzimlerden.
5)Çekidek içerisinde ışığı fazla kırdığından dolayı kolay görünen bir kısım vardır.Buna ne denir?
-Çekirdekçik
6)Çekirdekçiğin özellikleri nelerdir?
-Zar yapısı içermeyen tek yapıdır.
-Hücre bölünmesi sırasında kaybolur ve sonra tekrar ortaya çıkar
-rRNA ve protein yönünden zengindir.
-Asidik boyalarla koyu renge boyanır.
7)Kromatin neye denir?
-Çekirdeğin içini dolduran uzun DNA ipliklerine denir.
8)Kromozomlar nasıl oluşur?Görevleri nelerdir?
-Bölünme sırasında kromatinler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşürler. Kromanema denilen ince iplikleden oluşmuştur.Kalıtsal genleri taşımak.
9)Kromatit nedir?
-Bir kromozomun kendini eşlemesi ile oluşan ikili yapının her birini kromatit denir.
10)Sentromer nedir?
-Eşlenmiş iki kardeş kromozomu bir arada tutan bağıntı noktasına denir.
11)Kromomer neye denir?
-Kromonemaların üzerinde boncuk tanesi şeklinde şişkinlikler görülür.Bu şişkinliklere kromomer denir.
12)Homolog kromozomlar nedir?
-Anneden ve babadan gelen şekilleri ve büyüklükleri birbirine eşit olan kromozom çiftlerine denir.
13)Diploit ve monoploid hücreler hangi hücrelerde görülür?
-Normal vücut hücrelerinde diploit hücreler (ZN),eşey hücreleri ve bazı basit yapılı canlılar da monoploid hücreler (H) görülür.
14)Protein sentezine göre değişen kısım hangisidir?
-Çekirdekçik.


1 5 1
2013-01-17T19:27:58+02:00

Hücre Çekirdeği Görevleri

Hücre çekirdeğinin temel görevi gen eksprasyonunu kontrol etmek ve hücre bölünme sürecinde DNA kopyalanmasını yönlendirmektir. Bu şekilde hücrenin yaşamının devamlılığını sağlayabilmesini hücre çekirdeği sağlamaktadır. Kalıtsal özellikler hücre çekirdeğinde yönetilen DNA ile diğer hücrelere aktarılmaktadır.

DNA ve RNA çekirdek yapısında bulunan kromozomlar da burada sentezlenmektedirler.

Çekirdek hücre içinde bir nevi beyin görevi üstlenmektedir. Hücre içinde sentezlenecek tüm proteinlerden o sorumludur ve onun yapısında bulunan genetik şifreler tarafından sürece yön verilir.

Canlıların büyümesi ile ilgili soruya gelelim;
Canlı organizmalar metabolizma adını verdiğimiz çeşitli kimyasal reaksiyonlar soncu yaşamını sürdürür ve büyümeye devam ederler. Canlılar çeşitli kaynaklardan çeşitli maddeleri alırlar ve bunları çeşitli tepkimeler sonucunda enerjiye çevirirler. Bu enerji canlı yapının büyümesi ve sürekliliğinin sağlanması için kullanılır.

Metabolizma dediğimiz şey genellikle iki kategori altında incelenir; anabolizma ve katabolizma. Katabolizmada büyük moleküller daha basit ve küçük yapılara parçalanır. Anabolizmada ise enerji kullanılarak nükleik asitler ve proteinler gibi çekirdek bileşenleri oluşturulur.
Eğer büyüme olayına daha geniş bir açıdana bakacak olursak büyüme için ilk basamaklardan biri beslenme aşamasıdır. Bir canlı bir şekilde beslenmelidir ki büyüme için gerekli olacak enerjiyi üretebilsin. Yukarıda bahsettiğim metobolizmik süreçler bu şekilde devamlılığı sürdürebilecektir.

 

2 5 2