Cevaplar

2013-01-17T20:18:29+02:00

Grafiklerin sağladıkları yararlar nelerdir; Tablo ve grafikler bir verinin miktarını göstermede,veriler arası karşılaştırma yapmada,veriler arasında değişimi göstermede kolaylık sağlar. Öğrenmeyi somutlaştıran, ayrıca yeni bilgilerin uzun süreli belleğe kodlanmasını sağlayan soyut görsel araçlardır.

1 5 1
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-17T20:19:14+02:00

   Sütun ve çubuk grafikleri, en çok kullanılan grafik türleridir. Sayısal değerler yatay ya da dikey biçimde gösterilebilir. Sütun grafiğinde, kategoriler yatay olarak değerler dikey olarak düzenlenir. Çubuk grafiğinde ise kategoriler dikey, değerler yatay olarak düzenlenir. Her iki grafik türü de karşılaştırma amaçlı kullanılmakla birlikte, genelde sütun grafikleri bir zaman süresi boyunca bir öğe ile ilgili veri değişikliklerini göstermek için; çubuk grafikleri ise birden fazla öğeyi karşılaştırmak için kullanılır.


   Çubuk ve sütun grafikleri farklı şekillerde sunulabilir. Kümelenmiş çubuk/sütun grafikleri aynı ölçek üzeride iki farklı öğenin iki farklı eylemini karşılaştırmak için kullanılır.
Yığmalı çubuk/sütun grafikleri her bir değerin bir toplama yaptığı katkının yüzdesini kategoriler boyunca karşılaştırır. Örneğin, çubuktaki siyah kısım geçmiş durumu, çizgili kısım şimdiki durumu ve açık kısım da gelecek durumu gösterebilir...

1 5 1