Cevaplar

2013-01-17T20:30:34+02:00

Denizli's symbol, "Denizli Rooster", color and body structure from the most remote capital of long and beautiful harmonious ötüşleriyle, can be made up to name a native ırkımızdır.According to some of the Ottoman Empire brought to İstanbul from Albania long ötüşlü Berat Horozlarının tavuklarla melezleşmesinden to Denizli and Denizli is native in "where in which the this is not true. Because there is no similarity between them in terms of color and body structure. Denizli Roosters, leads the people in this region will take care of itself, since it used to be a horozlara long ötüşlü the human race.

 

Denizli'nin sembolü olan "Denizli Horozu", renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle, ilimize en uzak yörelere kadar isim yapmış yerli bir ırkımızdır. Bazılarına göre Osmanlı imparatorluğu zamanında Arnavutluk'tan İstanbul'a getirilen uzun ötüşlü Berat Horozlarının Denizli'ye getirilmesi ve Denizli'deki yerli tavuklarla melezleşmesinden oluştuğu üretildiği söylenmekte ise de bu doğru değildir. Zira renk ve vücut yapısı bakımından aralarında hiç bir benzerlik yoktur. Denizli Horozu bu bölgedeki insanların eskiden beri uzun ötüşlü horozlara gösterdikleri özen sonucu kendiliğinden oluşmuş bir ırktır.

 

 

en iyi cevap seçersin artık :)

0
2013-01-17T20:33:52+02:00

  Denizli ilinin 6 km. kuzeyinde yer alan antik Laodikeia kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir.

0