Cevaplar

2012-10-07T13:38:03+03:00

bilgi edinme kesindir ikna kesşin deildir

1 1 1
2012-10-07T13:38:22+03:00

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve profesyonel hayatta önemlidir. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Amaç, eğitimde yeni veya sentez halinde birikimli bilgi sunumu olabileceği gibi, iş hayatında kar amaçlı yeni ürün veya hizmet tanıtımı, veya satışların hızlandırılması yöntemleri olabilir. Etkin sunum becerileri, özenle kullanılan bir sözel/ yazılı ifade, anlamlı beden dili ve teknolojik görsel - işitsel arçların desteği ile izleyicileri kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek veya etkilemek adına çağımızda önem kazanmıştır.

Etkili Sunum Teknikleri ile ilgili kapsamlı bilgi, uygulama ve örnekler için lütfen Yazma Becerileri Merkezi’nin düzenlediği Atölye Çalışmaları’na katılın.

Sunumların hazırlanışında sorulması gereken ana sorular şunlardır

Ne Tür Bilgi? Neden? Kimlere? Nerede? Ne Zaman? Hangi Destek Araçlarla? Nasıl?

Sunumlar üç aşamalı bir çalışmadır:

•    Hazırlanma / Planlama
•    Sunuş / Etkileşim
•    Özetleme / Geri Besleme

Hazırlanma / Planlama Yöntemleri

Sunumlarınızı dikkatli planlamanız katılımcılara sunmak istediğiniz bilgiyi onlarla anlamlı ve etkin paylaşımınızı ve mesajınızın doğru algılanmasını sağlayacaktır. İyi planlama aynı zamanda sizin sunum sırasında kendi öz güveninizi arttıracaktır.

Sunumun Amaç, İçerik ve Organizasyonu Üzerinde Odaklanma

•    İçerik 

Size verilen veya sizin seçtiğiniz konu üzerinde Beyin Fırtınası'ndan sonra Tez/ Sav'ınızı oluşturun. Tez/ Sav'ınızın en etkin sunumu için araştırma yapıp, bilgi toplayın. Seçici olun, unutmayın, sunumlarda bilginin doğru, öz, ve kolay anlaşılıp, takip edilir biçimde paylaşılma özelliği çok önemlidir.

•    Amaç

Hedefinizin bilgilendirme veya ikna etme biçiminde tanımını yapın.

•    Organizasyon

Sunumlar üç aşamalı bir çalışmadır:

o    Sunumlar kısa Giriş'le başlayıp, Gelişme ile devam eder ve Kapanış/ Sonuç'la biter. Giriş'te katılımcılara "Hoş Geldiniz" mesajıyla başlayıp kendinizi tanıtın; konunuzu, amacınızı, sunumunuzun ana hatlarını belirtin ve sorgulayacağınız konularla ilgili ip uçları verin,
o    Sunumunuzun Gelişme bölümünde örneklerle konu/savınızı güçlendirin.
o    Sunumunuzun Sonuç bölümünde sunumun ana hatlarını/ başlıklarını belirtip, katılımcıların dikkatle izleyip aktif katılımlarına teşekkürlerinizi sunup, soruları yanıtlayın. Katılımı canlı tutmak açısından ana bölümler sonunda da soruları alıp, yanıtlayıp, kendi sorularınızı sorabilirsiniz.

Bilginin planlı bir şekilde aktarımı ve paylaşımı için önerilen aşamalar:

o    Konu üzerinde araştırma yapılması - Bilgi toplama
o    Sunumun yazılı taslağının hazırlanması
o    Sunumun, cümlelerle olmayacak biçimde, yazılı metnini oluşturma
o    Sunum bilgilerinin A4 dosya kağıdı yerine 1/4 dosya kağıdı büyüklüğünde kartlara yazılması
o    Kartlar üzerinde sunum sırasında değişik çalışmaları belirtmek için anahtar kelimelerin işaretlenmesi, simge / renk kodu kullanımı

Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar / Teknoloji ile Desteklenmesi 

Sunum'u Konuşma/Konferans' tan ayıran özellik Görsel-İşitsel Araçlar/ Teknolojik Donanım ile desteklenmesi ve bu biçim gereği yapılan açıklamalardır. Kapsamlı bilgiyi tablo ve şamalarla, başlıklar altında, öz haline ekranda açıklamak etkin bir anlatımdır. PowerPoint slayt kullanımı bu amaç için renk, hareket ve sesi slayt çerçevesinde bir araya getirici özelliğinden çok uygun olsa da, ancak anlatımla paralel gitmesi ve çok fazla cümlelerle yazılı bilgi içermemesi koşuluyla etkindir. Ses veya müzik seçiminin de gürültü niteliğinden uzak, ancak konuyla bağlantısı halinde kullanımı gerekir.

2 2 2