Cevaplar

2012-10-07T13:39:08+03:00


Taksonomi Nedir

taksonomi Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler. Taksonomi terimi Yunanca taksis (düzenleme) ve nomos (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir.

Taksonomik çalışmalar üç ana başlık altında toplanabilir Alfa taksonomi Sadece tür, Cins gibi kategorilerdeki t aksonlarınisimlendirilmesi ve tanımlanması düzeyinde yapılan çalışmaları kapsar. Bu tür çalışmalar Linne ile başlamış olup günümüzde özellikle tür sayısı bakımından çok zengin hayvan ve bitki gruplarında hala sürdürülmektedir. Alfa taksonomi diğer beta ve gamma tiplerine göre daha ilkel değil, sadece farklı çalışma metodlarıyla karakterize edilir. Her Canlı grubunda ilk çalışmalar alfa düzeyde yapılmış, ancak sorunların artık çözümlenemedıği durumlarda beta ve gamma taksonomi metodlarına baş vurulmuştur. Hala alfa taksonomi çalışmalarına ihtiyaç duyulan gruplarda bunu bir kenara bırakıp beta ve gamma taksonomisi ile çalışmAya kalkmak anlamsızdır. Beta taksonomi Bu tip çalışmalarda tür ve daha yukarı kategorilerdeki akrabalıkdurumları incelenir, daha çok sağlam bir sınıflandırma sisteminin gelişimi üzerinde durulur. Gamma taksonomi Alttür populasyonları düzeyindeki çalışmaları kapsar.

Gelen Aramalar: taksonomi nedirtaksonomi ne demektaksonomik nedirtaksonomik ne demektakson nedirtaksonominedirTaksonomi endirtaksanomi nedirtaksanomi ne demektak
1 5 1
2012-10-07T13:39:13+03:00

Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler. Taksonomi terimi Yunanca taksis (düzenleme) ve nomos (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir.

Taksonomik çalışmalar üç ana başlık altında toplanabilir Alfa taksonomi Sadece tür, Cins gibi kategorilerdeki t aksonlarınisimlendirilmesi ve tanımlanması düzeyinde yapılan çalışmaları kapsar. Bu tür çalışmalar Linne ile başlamış olup günümüzde özellikle tür sayısı bakımından çok zengin hayvan ve bitki gruplarında hala sürdürülmektedir. Alfa taksonomi diğer beta ve gamma tiplerine göre daha ilkel değil, sadece farklı çalışma metodlarıyla karakterize edilir. Her Canlı grubunda ilk çalışmalar alfa düzeyde yapılmış, ancak sorunların artık çözümlenemedıği durumlarda beta ve gamma taksonomi metodlarına baş vurulmuştur. Hala alfa taksonomi çalışmalarına ihtiyaç duyulan gruplarda bunu bir kenara bırakıp beta ve gamma taksonomisi ile çalışmAya kalkmak anlamsızdır. Beta taksonomi Bu tip çalışmalarda tür ve daha yukarı kategorilerdeki akrabalıkdurumları incelenir, daha çok sağlam bir sınıflandırma sisteminin gelişimi üzerinde durulur. Gamma taksonomi Alttür populasyonları düzeyindeki çalışmaları kapsar.

0